This site has limited support for your browser. Doporučujeme přepnout na edge, chrome, safari nebo firefox.
Gratulujeme! Vaše objednávka má nárok na dopravu zdarma Jste ||částka|| pryč od dopravy zdarma.

Nařízení

Všeobecné obchodní podmínky

STRANY TRANSAKCÍ

 1. Zákazníci našeho internetového obchodu tirrotti.com, později označovaného jako "Obchod", musí být plnoletými fyzickými osobami a osobami disponujícími plnou způsobilostí k právním úkonům nebo právnickými osobami a jednotkami organizace, které nemají plnou způsobilost k právním úkonům, ale jsou oprávněny nabývat práva svým jménem a přebírat závazky.
 2. Majitelkou obchodu je Anna Sadzińska, která provozuje obchodní činnost pod názvem "Effiki Sp. Z O.O. SP. k." se sídlem Siemiatycze, ul. Wierzbowa 8, zapsaná v registru ekonomických činností pod číslem 38018208000000, daňové identifikační číslo 5441539475, později označovaná jako "prodávající".

PŘEDMĚTY TRANSAKCE

 1. Předmětem transakcí uskutečněných prostřednictvím internetové stránky www.tirrotti.pl/sklep jsou produkty uvedené v nabídce zobrazené na webových stránkách www.tirrotti.pl/sklep v době zadání objednávky daného zákazníka, dále jen "produkty".
 2. Ceny všech produktů zahrnutých v nabídce obchodu jsou v polských zlotých (PLN), zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), ale nezahrnují náklady na dopravu, pokud jasný popis daného produktu jasně nestanoví jinak.
 3. Náklady na dodání produktu hradí zákazník.

ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

 1. Pro nákup daného produktu zahrnutého v nabídce obchodu je nutné vyplnit a přijmout objednávkový formulář, který je k dispozici na webových stránkách www.tirrotti.com, což se rovná zadání objednávky zákazníkem.
 2. Internetový obchod Tirrotti si vyhrazuje právo ověřit zadané objednávky kontaktováním potenciálního kupujícího telefonicky nebo e-mailem před provedením objednávky.

PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

 1. Objednávky lze provádět 24 hodin denně po celý rok vyplněním objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách obchodu. Skutečnost, že zákazník zadá objednávku, bude automaticky signalizována systémem obchodu a na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve vyplněném objednávkovém formuláři bude zákazníkovi zaslán e-mail s žádostí o kliknutí na odkaz potvrzující konkrétní objednávku. Všechny objednávky musí být potvrzeny elektronicky po obdržení výše uvedeného e-mailu. Obchod si vyhrazuje právo dodatečně potvrdit objednávku telefonicky.
 2. V případě, že neobdržíte elektronické potvrzení objednávky do Obchodu do 48 hodin od okamžiku zadání objednávky, zadaná objednávka je zrušena a veškeré osobní údaje Zákazníka obsažené v informacích o objednávce jsou vymazány z databáze Obchodu.
 3. Když je platba za objednávku určitých produktů zaregistrována jako převedená na bankovní účet obchodu, vstupuje v platnost kupní smlouva mezi zákazníkem a TIRROTTI.COM internetovým obchodem.
 4. Při vyplňování objednávkového formuláře je zákazník povinen ručit za správnost poskytnutých údajů. Zejména údaje uvedené zákazníkem musí být pravdivé a musí umožňovat obchodu plnit jeho povinnosti stanovené v kupní smlouvě. Nesplnění povinnosti zákazníka poskytnout řádnou přesnost informací zatěžuje zákazníka a může na jeho straně vzniknout odpovědnost za náhradu škody, včetně nákladů na dopravu, výzvy k platbě, jakož i dalších oprávněných nákladů, které obchod nesl za účelem provedení dané objednávky.

ZPŮSOBY PLATBY

 1. Kupující může objednávku uhradit v hotovosti při převzetí objednaného zboží kurýrovi na dobírku.
 2. Kupující může zaplatit za objednávku předem bankovním převodem pomocí údajů uvedených v e-mailu s žádostí o potvrzení objednávky. V okamžiku, kdy je dlužná částka připsána na TIRROTTI.COM bankovní účet, je objednávka odeslána kupujícímu spolu s fakturou s DPH, v souladu s tímto Řádem.
 3. Vypořádání transakcí kreditní kartou a elektronickým převodem se provádí pomocí zprostředkovatelských služeb Zúčtovacího centra DotPay.

DOKLAD O KOUPI

 1. Ke všem produktům bude přiložena faktura s DPH jako doklad o nákupu.
 2. Tirrotti.PL si vyhrazuje právo odepřít kupujícímu vydání duplikátu dokladu o koupi. Kupující je povinen ověřit, zda byl k zásilce přiložen doklad o koupi.
 3. Pokud má být faktura s DPH vystavena na společnost, musí o tom být prodávající informován a během procesu zadávání objednávky by měly být poskytnuty příslušné dodatečné údaje.

DODÁNÍ PRODUKTŮ

 1. Dodávky produktů objednaných v internetovém obchodě tirrotti.pl/sklep se uskutečňují na území Polské republiky, pokud kupující neuvede požadavek na zaslání objednávky do zahraničí.
 2. Dodávky se uskutečňují na adresu uvedenou kupujícím prostřednictvím kurýrních služeb UPS nebo jiných služeb do 7 pracovních dnů po registraci převodu na bankovním účtu na tirrotti.pl/sklep, pokud je platba provedena předem, nebo do 7 dnů po zadání objednávky a kupující zvolil možnost platby na dobírku. Internetový obchod tirrotti.pl/sklep se však bude snažit doručit objednávku ve lhůtě 7 dnů, pokud je to možné.
 3. V případě produktů, které nejsou v době zadání objednávky k dispozici, může být dodací lhůta delší než 7 dní, ale kupující o tom bude informován
 4. Dodávky na území Polska se uskutečňují v souladu s následujícím ceníkem:

- běžný balík doručený poštou: 10 PLN

- doručení kurýrem po potvrzení bankovního převodu na účet společnosti Tirrotti: 10 PLN

pokud není k dispozici speciální nabídka týkající se produktu.

REKLAMACE A ZÁRUKA

 1. Po obdržení zásilky a za přítomnosti kurýra by měla být zásilka zkontrolována, zda není poškozena zásilka a obsah, a také zda je obsah v souladu s podanou objednávkou. V případě nesrovnalostí mezi produkty v zásilce a objednávkou nebo v případě, že došlo k poškození zásilky nebo jejího obsahu, musí kupující tuto informaci umístit na nákladní list přepravní společnosti, podepsat ji a neprodleně o tom informovat Tirrotti e-mailem na adresu info@tirrotti.com Veškeré reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu. Převzetí zásilky bez reklamací obsahu a podepsání nákladního listu se považuje za souhlas s její shodou s objednávkou a za to, že nedošlo k poškození zásilky.
 2. Podle zákona o ochraně některých spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečnými výrobky ze dne 2. března 2000 může zákazník vrátit výrobek zakoupený v internetovém obchodě tirrotti.PL/sklep bez udání důvodu do 10 dnů od doručení. Je to možné pouze v případě, že výrobky nebyly použity a nebyly nijak poškozeny. Vrácené produkty, kompletní a v původním obalu, musí být zaslány na vlastní náklady kupujícího na adresu Tirrotti spolu s přiloženým dokladem o doručení. TIRROTTI.COM internetový obchod garantuje vrácení částky rovnající se ceně produktu v době transakce. Částka bude vrácena do 5 pracovních dnů po doručení produktu zpět společnosti Tirrotti na účet uvedený kupujícím. Náklady na doručení a zpětné doručení produktu jsou nevratné.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Rozdíly mezi produktem vystaveným online a dodaným produktem vyplývají z individuálního nastavení počítače kupujícího, např. barva, proporce atd. výrobku nejsou akceptovány jako důvod pro uplatnění reklamace zákazníkem.
 2. Nabídka prezentovaná na internetových stránkách společnosti Tirrotti nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu článku 543 občanského zákoníku. Veškeré informace týkající se nabídky Tirrotti jsou v souladu s katalogovými informacemi uvedenými na webových stránkách Tirrotti. Internetový obchod TIRROTTI.COM si vyhrazuje právo dopouštět se chyb.
 3. Není-li v rozporu s těmito pravidly, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 4. Všechny produkty a názvy uvedené na webových stránkách slouží k identifikačním účelům a jsou majetkem společnosti TIRROTTI.COM.
 5. Informace o zákaznících uchovává Tirrotti.com v souladu s předpisy stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů a používají se výhradně v souvislosti s obchodní činností obchodu.
 6. Podáním objednávky kupující souhlasí s Pravidly.

Volitelný

Vozík

Gratulujeme! Vaše objednávka má nárok na dopravu zdarma Jste ||částka|| pryč od dopravy zdarma.
Nejsou k dispozici žádné další produkty ke koupi