Diese Seite unterstützt deinen Browser nur begrenzt. Wir empfehlen dir, zu Edge, Chrome, Safari oder Firefox zu wechseln.
Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Sie sind ||Betrag|| Weg vom kostenlosen Versand.

Datenschutzrichtlinie

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Niniejszy dokument określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych przez:

Effiki sp. z oo
z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze,
Tel. (48) 535-718-817, E-Mail: info@effiki.com

 1. Definitiv
  1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 vom 27. Februar 2016. w sprawie ochylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. Sklep – sklep internetowy www.effiki.com, prowadzony przez Effiki sp. z oo z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 27.000 PLN; Tel.: (48) 535-718-817, E-Mail: info@effiki.com ;
  3. Klient/Użytkownik/Ty/Państwo – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności wysyłająca zapytanie to Sklepu, dokonująca zakupu, kontaktująca się ze ze ze Sklepem;
  4. Regulamin – Regulamin-Downloads finden Sie unter effiki.com/pl/regulamin;
  5. dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą“); Es ist möglich, dass eine Identitätsprüfung durchgeführt wird, um eine Identitätsprüfung durchzuführen, bei der die Identitätsprüfung durchgeführt wird, wenn die Identitätsprüfung erfolgt ist, eine Nummernidentifizierung, eine Lokalisierung oder ein Identitätsnachweis erforderlich ist internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  6. Administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, orgel publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;
  7. Przetwarzanie danych osobowych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adapt owanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 2. Administrator danych osobowych:
  Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Effiki sp. z oo z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wierzbowej 8, 17-300 Siemiatycze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 27.000 PLN;

 3. Zakres, cel oraz podstawy przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych.
  Wenn Sie mit der Suche nach einem neuen Produkt beginnen möchten, können Sie sich an folgende Adressen wenden: Name, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Poniżej przedstawiamy szczegółowe cele oraz podstawy prawne przetwarzania przez nas wskazanych powyżej Państwa danych osobowych.


  LP. Cele przetwarzania Podstawa-Garnele
  1 Wykonanie umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep. Przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy nami a Państwem, w tym realizacji zamówień (art. 6 ust.1 lit. b RODO).
  2 Przedstawienie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących interesującego Państwa produktu. Przetwarzanie jest niezbędne dla podjęcia działań przed lub w związku z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3 Überprüfe deine Kontakte mit Sklepie und deinem Körper. Przetwarzanie jest niezbędne dla świadczenia usług związanych związanych z założeniem i prowadzeniem konta w Sklepie (w tym do składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formzy) (art. 6 ust.1 lit. b RODO) oraz na podsta Wie Sie wissen, ist das Interesse groß, und Sie können es kaum erwarten, es zu kaufen komunikacji z Użytkownikami Sklepu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4 Obsługiwanie reklamacji. Die Prüfung des Verfahrens ist noch nicht abgeschlossen ocenie reklamacji, zarządzaniu dokumentacją reklamacyjną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  5 Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit persönlichen Informationen, Marketingaktivitäten oder Newslettern, informieren Sie sich über Produkte, Werbung und organisieren Sie EFFIKI.

  Nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – tj. marketing bezpośredni produktów i usług.

  Um Ihre Marketingkommunikation zu verbessern, benötigen Sie nur eine SMS/MMS-E-Mail-Adresse, die Sie per E-Mail versenden können.

  6 Ewentualne ustalania lub dochodzenia przez nas roszczeń lub rozpatrywanie i obrona przed takimi roszczeniami.

  Nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  7 Wywiązywanie się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych). Die Vertragsparteien sind nicht berechtigt, ihre Rechte auszuüben (Art. 6 Abs. 1 lit. c RODO).
  8 „Lista prezentów“ – zapewnienie funkcjonalności Sklepu polegającej na możliwości sworzenia przez danego Użytkownika listy naszych productów, która ma być następnie przekazana osobom trzecim w celu zasugerowania tym osobom zakupu określony ch produktów (prezentów) na określoną okazję.

  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika tworzącego listę prezentów jest niezbędne dla świadczenia na rzecz danego Użytkownika usługi w postaci funkcji „lista prezentów” (Art. 6 ust.1 lit. b RODO).

  Die Liste der Prezenten, die ich mit den Prezenten dieser Art erstellt habe, ist so groß, dass sie auf der Suche nach interessanten Angeboten sind nia wykonania umowy z Użytkownikiem, której przedmiotem jest obsługa listy prezentów (art. 6 ust . 1 lit. f) w zw. Z-Kunst. 6 ust.1 lit. b RODO ).


  Effiki mogą również przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci Państwa daty urodzenia. Als Nächstes, je nachdem, wie die Formel für die Zahlung in den nächsten Tagen ausgefüllt wurde, was bedeutete, dass ich in der letzten Woche meines Vertrauens gesorgt hatte, und dass ich noch nie eine neue Entscheidung getroffen hatte.

  Auf der Website finden Sie eine Reihe von Kontaktformularen. Wenn Sie ein Formular zum Ausfüllen des Formulars verwenden möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Podstawą prawną takiego przetwarzania Scherzkunst. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (tj. obsługi zapytania).

  Effiki przetwarzają również Państwa dane osobowe w postaci IP Państwa computera. Nachdem Sie Ihren Newsletter gelesen haben, haben Sie die Nachricht vom Online-Chat erhalten. Der OnLine-Chat ist mit einem neuen Sklepie-Produkt ausgestattet, das Ihnen die Möglichkeit bietet, Ihre Kunden mit zwei Angeboten für Sklep-Produkte zu versorgen. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. Die Preise sind noch nie so hoch, dass sie nur zwei Personen zum Verkauf anbieten. Wenn Sie einen Online-Chat durchführen möchten, können Sie mit der E-Mail-Adresse einen IP-Adressen-Computer oder eine andere Website kontaktieren. Wenn Sie sich für ein neues Produkt interessieren, haben Sie die Möglichkeit, einen Kunden mit einem echten Kundenstamm zu erreichen, und wir werden Ihnen keine Informationen über das Produkt und die angebotenen Produkte liefern ęzyka do takiej komunikacji.

  Effiki mogą przetwarzać również Państwa dane osobowe, związane z odwiedzaniem przez Państwa profili Effiki prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest). Der Däne hat die Möglichkeit, ein zweites Mal ein Profil zu erstellen, mit dem er seine Informationen teilt. Der Administrator des Unternehmens oder die Werbeagentur hat sich entschieden, ein Produkt zu verwenden, und mit ihm über die Kommunikation mit ihm zu sprechen ytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Der Verwalter hat seine Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f RODO) mit der Werbung für Werbezwecke und Werbemaßnahmen verbunden.

  Wenn Sie möchten, können Sie mit der Funktion „Präsentationsliste“ eine Liste mit bestimmten Produkten erstellen, die Ihnen die gewünschte Auswahl bietet łyby otrzymać, Effiki przetwarzać mogą dane osobowe osoby, która listę prezentów stworzyła (tj . imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), osób, które otrzymają listę prezentów, tak aby potem mogły same dokonać zakupów (tj. adres e-mail tych osób) oraz dane osobowe osoby, która prezenty ma otrzymać ( tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail ).


 4. Odbiorcy danych osobowych.
  Przetwarzane przez Effiki dane osobowe będą udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców. Eine weitere Möglichkeit ist, dass unsere Kunden sich mit der Zeit zufrieden geben – np. Firma Kurier, Operatorzy Pocztowi, podmioty świadczące usługi utrzymania strony internetowej Sklepu , zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty zapewniające usługi utrzymania strony internetowej Sklepu , zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, podmioty zapewniające usługi analityczne związane z funkcjonowani In einem Internetbüro, einem Betreiber von Online-Shops und anderen Anbietern, können Sie sich auf die Suche nach einem guten Service freuen. Es ist möglich, dass eine Reihe von Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, während die öffentliche Verwaltung eines Instituts gefördert wird.

 5. Przekazywanie danych poza obszar EOG.
  Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Warunki takiego transferu danych będą zabezpieczone zgodnie z wymogami RODO.

 6. Okres przechowywania danych osobowych.
  Die Bezirksverwaltungsbezirke sind seit jeher von der Gemeinde betroffen, und die Bezirksverwaltungsbehörde hat ihre Rechte verloren.
  • dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji umowy z Państwem, w tym tym dla celów realizacji dokonywanych przez Państwa zakupów w naszym Sklepie, będą przetwarzane przez okres konieczny do wykonania umowy;
  • Dann haben wir uns mit Sklepie in Verbindung gesetzt, um eine Reihe von Kontakten mit Sklepie zu schließen tem;
  • Dann haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Newsletter zu erhalten, Sie haben die Möglichkeit, einen Newsletter zu erhalten, und Sie haben die Möglichkeit, Ihre Newsletter zu lesen ania Państwa danych;
  • dane osobowe przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Państwa dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją);
  • dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących np. Marketing-Kommunikacji-Prowadzenie, Będziemy Przetwarzać Przez Okres Istnienia Prawnie Uzasadnionego Interesu, Chyba że że skorzystasz ze swojego pruwa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych;
  • dane osobowe przetwarzane dla realizacji naszych innych niż w/w prawnie uzasadnionych interesów, tj. Ustalenia und dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Panstwa pytania, skargi czy wnioski, a także prowadzenia statystyk związanych z wykorzystaniem przez Panstwa naszej strony internetowej, będziemy prz etwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń) , chyba że skorzystają ze swojego pruwa i zgłoszą sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuacjeę, a my not będziemy mogli wykazać isnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Państwa praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Możemy przedłużyć w/w okresy przetwarzania danych osobowych o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń, Jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w ce Lu obrony przed takimi roszczeniami.

 7. Prawa Klienta.
  W przypadkach określonych w RODO, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne),
  • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszą Pańszą Państwo sprzeciw wobec p rzetwarzania Państwa danych osobowych; gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa),
  • 10.01.2017 – 16.03.2019 ale nie chcą państwo, aby zostały usunięte; gdy Państwa dane nie będą nam już Potrzebne, ale mogą być potrzebne Panstwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniosą Panstwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy spr zeciwu),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • F. Sie können auch die gewünschte Leistung erbringen (Sie können auch die gewünschte Leistung erzielen, indem Sie die gewünschte Leistung erzielen, indem Sie automatisch die Kosten senken).

  Zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit mit RODO: a) Jeżeli przetwarzanie danych realizowane jest na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momcie, con no wpłynie na zgodność z gotność z prawem przetwarz ania danych dokonywanego przed wycofaniem zgody, b) jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. Wenn Sie Interesse daran haben, werden Sie in der letzten Zeit möglicherweise nicht in der Lage sein, die Situation zu verbessern.

  Mogą Państwo realizować te prawa poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia precyzującego takie żądanie na adres: ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze lub drogą E-Mail: Privacy@effiki.com.

  Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO) – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau. Weitere Informationen zur Website www.Urzędu.

 8. Medienspołecznościowe.
  Kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie einen neuen Kanal mit medialen Beiträgen (Facebook, Instagram, Pinterest) besuchen. Przykładowo, jeśli wyślą Państwo nas wiadomość lub opublikują coś w naszych kanalach społecznościowych, możemy wykorzystać informacje z Państwa wiadomości lub wpisu do skontaktowania się z Państwem w sprawie, In der Zwischenzeit haben Sie die Möglichkeit, den Kanal mit der Zeit zu füllen. Obwohl es sich nicht um eine wissenschaftliche Arbeit handelt, sind die WPIs auf öffentlichen Kanälen mit mittlerer Kommunikationsfähigkeit und vielen anderen Nutzern beliebt. Wir sind stolz darauf, dass wir uns mit unseren Kunden vertraut gemacht haben, ohne dass dies der Fall ist, und zwar mit Informationen über das Thema, über das wir uns unterhalten, über politische Meinungen, über Religionsfreiheit oder über politische Themen ź stanu zdrowia). Informieren Sie sich über die aktuelle Situation, über die Sie sich informieren müssen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit Medienvertretern Kontakt aufnehmen, oder wenden Sie sich an die zuständige Behörde Weitere Informationen finden Sie im Internet:


  Strona internetowa Sklepu zawiera linki to kanałów społecznościowych. Niemals war es eine Zeitlang, die Zeit zu verlieren, und die Klientów-Klienten konnten sich nicht auf die nächste Stufe begeben. Wenn Sie einen HTML-Link mit starkem Inhalt erstellen, erhalten Sie Informationen über den Kanal, der Ihnen zur Verfügung steht. Der Link zum Internet ist nur für einen bestimmten Zeitraum verfügbar. Klicken Sie auf jeden Punkt, um die gewünschte Position zu finden und die gewünschte Leistung zu erzielen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Schreiben“ oder „Anzeigen“.

 9. Bezpieczeństwo danych osobowych.
  Zapewniamy zastosowanie adekwatnych środków technicznych technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i ciągłości przetwarzania Państwa danych osobowych. Während des Urlaubs haben viele Menschen ihre Kinder in die Kirche geführt, und es war ein Scherz, sie nie wieder auf die Straße zu bringen. Ich habe mich schon einmal um sie gekümmert, aber sie war schon immer dabei, als ich sie noch nie zuvor gesehen hatte, und als ich sie hörte, war ich noch nie so glücklich.

 10. Polityka dotycząca wykorzystania Cookies.

  Strona internetowa naszego Sklepu używa plików Cookies.

  Gibt es Kekse?

  Cookies (Cookies) werden nicht mit mehreren Texten angezeigt, die auf Computer-Computern gespeichert sind. Pliki Cookies pełnią różnoraką funkcję, m.in. Um die Internetnutzung zu verbessern, benötigen Sie einen Computer, der Ihr Computer ausnutzt, Sie möchten ihn lieber verwenden, Sie können ihn ausnutzen, Sie können Ihren Computer ausnutzen, um ihn zu schützen ( np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Pliki Cookies werden von vielen Nutzern im Internet verwendet, sie sind jedoch nicht in der Lage, ihre Dienste zu nutzen, und sie können sich auch auf andere Websites verlassen ją, np. Google, YouTube sind neben Facebook, Twitter und anderen auch beliebt.

  Wenn Sie möchten, dass Cookies in Ihrem Browser gespeichert werden, können Sie mir zwei typische Cookies hinzufügen: Cookie-Sequenz - Testen Sie den Cookie-Vorgang, wenn Sie ein bestimmtes Programm verwenden Weitere Informationen finden Sie unter Cookies danej przeglądarki, jak również przez określony czas po zamknięciu danej sesji. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Lieblingsbeschäftigung zu nutzen, und das ist nicht der Fall. Machen Sie zapewnienia komfortowego korzystania ze strony podczas kolejnej wizyty. Weitere Informationen erhalten Sie über Cookies in meiner Region. Auf der Seite http://www.aboutcookies.org

  Modinstallieren Sie Cookies:

  W Wielu przypadkach przeglądarki używane przez użytkowników domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniużytkownika. Sie können Ihre Lieblings-Cookies mit Ihren Lieblings-Cookies und Ihren Lieblings-Cookies verwenden, damit Sie nichts falsch machen können. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten und die Verfügbarkeit von Cookies, wenn Sie ein bestimmtes Programm oder eine Internetverbindung nutzen.

  Der Grund dafür ist, dass Sie Ihre Website mit einem Klick auf das Internet verbinden:
  a) Google Chrome - Google Chrome verwendet keine Cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  • w prawy górnym rogu klicke „Więcej“ und wybrać opcję „Ustawienia“;
  • Klicken Sie auf „Zaawansowane“ na dole strony;
  • w sekcji „Prywatność i ustawienia” wybrać opcję „Ustawienia treści“ ;
  • wybrać żądane ustawienia;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy dodać adresy stron w sekcjach „Blokuj“, „Wyczyść przy zamykaniu“, „Zezwalaj;
  • Zmiany są zapisywane zapisywane automatycznie po wprowadzeniu.
  b) Microsoft Internet Explorer – Benutzeroberfläche des Microsoft Internet Explorers, die Cookies verwendet, keine Cookies mehr verwendet, aber keine Cookies mehr zur Verfügung stehen. Aby zmienić ustawienia należy:
  • Klicken Sie auf das Menü „Narzędzia“ und wählen Sie „Opcje Internetowe“;
  • wybrać zakładkę „Prywatność“;
  • Klicken Sie auf „Zaawansowane“ und klicken Sie auf „Zaawansowane“;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć „Witryny“, następnie dodać adresy stron, które mogą zapisywać cookies („Zezwalaj“), lub wykluczyć („Blokuj“).
  c) Mozilla Firefox – Benutzerfreundlichkeit von Mozilla Firefox durch Verwendung von Cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  • Klicken Sie auf das Menü „Narzędzia“ (wenn Sie auf „Firefox“ klicken) und wählen Sie „Opcje“;
  • następnie wybrać zakładkę „Prywatność i bezpieczeństwo“ und zaznaczyć żądane ustawienia;
  • Nach einem Klick auf „Wyjątki“ und „Wybrać“ müssen Sie die gewünschte Leistung erbringen.
  • Klicken Sie auf „OK“.
  d) Oper – eine beliebte Opernhaus-Oper mit Keksen. Aby zmienić ustawienia należy:
  • Klicken Sie auf „Logo Opera“, wählen Sie „Ustawienia“ und anschließend „Prywatność i bezpieczeństwo“;
  • zaznaczyć żądane ustawienia;
  • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami“, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
  • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „Gotowe“.
  e) Safari – beliebte Safari-Unterkunft mit Cookies. Aby zmienić ustawienia należy:
  • w Menü „Safari“ wybrać opcję „Preferencje“;
  • Klicken Sie auf das Symbol „Prywatność“;
  • zaznaczyć żądane ustawienia;
  • Klicken Sie dann auf „Szczegóły“ und klicken Sie auf „Szczegóły“.
  Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na instalowanie na Państwach urządzeniach cońcowych (tj. phone, computerach, laptopach) plików cookies, prosimy or dokonanie stosownych zmian w ustawieniach Panstwa przeglądarki. Bremsen wprowadzenia przez Państwa stosownych ograniczeń lub wyłączeń w wyłączeń w wyłkorzystywanej przez Państwa przeglądarce oznacza zgodę na stosowanie aktualnych (w tym domyślnych) ustawień przeglądarki oraz na zapisywanie Plików-Kekse. Informujemy, że ograniczenia w stosowania plikówcookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne on stronie internetowej Sklepu.

  Jakich Cookies używamy i dlaczego?

  Wenn Sie keine Cookies mehr verwenden möchten, ist dies nicht der Fall. Dostęp do treści zastrzeżonych dla użytkowników zarejestrowanych.

  • Używamy także funkcjonalnych plikówcookies PrestaShop – [uniklany numer] to the zapisywania informacji umożliwiających dostosowaniech strony internetowej Sklepu do potrzeb i favoritencji użytkowników, np. Wenn Sie Geld sparen möchten, können Sie sich keine Sorgen mehr machen, und Sie werden nichts falsch machen. Bitte beachten Sie, dass die Kosten für 20 Tage nicht überschritten werden können.
  • Korzystamy z sesyjnych plików PHP SES SID, przechowywanych na Państwa urządzeniu do czasu zakończenia sesji przeglądania lub zamknięcia przeglądarki. Bitte beachten Sie, dass Sie keine weiteren Parameter verwenden möchten.
  • Weitere Informationen finden Sie unter Newsletter-Newsletter. newsletCookie (für 30 Tage bezahlt) Mehr als 100.000 Dollar pro Monat, 24.00 Uhr. Pliki-Cookie _ga, _gid, _gat.
  • Effiki korzystają również z cookie_ue. Mit zehn Klicks installieren Sie den Cookie, bevor Sie ihn mit dem Internet verbinden, und klicken Sie auf „Cookie-Knopf“. Nachdem Sie bereits 30 Tage nach dem Einchecken ein neues Konto erstellt haben, müssen Sie sich noch einmal mit dem „Keks-Keks“ zufrieden geben.
  • Effiziente Nutzung von Google Analytics, Nutzung von Internetanalysen, Bereitstellung von Google LLC. ("Google"). Die Verwendung von Cookies durch Google Analytics ermöglicht die Analyse aktueller Daten aus dem Internet. Die von Google Analytics erstellte Statistik enthält viele neue Angebote und zeigt, dass das Interesse an der Analyse, die ich erhalten habe, groß ist.
   Weitere Informationen zum aktuellen Google Analytics-Thema, wenn Sie das aktuelle Google Analytics-Thema lesen und hier klicken möchten, finden Sie hier eine Website mit folgender Adresse: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html Klicken Sie hier, um die aktuelle Website anzuzeigen: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów“, która znajduje się na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   Mehr als 100.000 US-Dollar, die von Google verwendet werden, und Google, das von Google verwendet wird, werden von Google unterstützt ństwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną na strone: https ://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • Effizientes Online-Chat-Programm, das Sie auf den folgenden Link klicken können: livechatpro (vor 3 Tagen) – Klicken Sie nicht auf den aktuellen Chat, wenn Sie mit einem Klick auf den Link klicken ejnymi podstronami.


 11. Zmiany w Polityce prywatności
  Die Preise für die öffentliche Verwaltung in der öffentlichen Verwaltung sind auf der Website des Internetanbieters festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt war es nicht möglich, eine neue politische Entscheidung zu treffen.

Datum: 25. Mai 2018; aktualisiert am 29. September 2018

Optional

Warenkorb

Herzlichen Glückwunsch! Deine Bestellung ist für den kostenlosen Versand qualifiziert. Sie sind ||Betrag|| Weg vom kostenlosen Versand.
Keine weiteren Produkte zum Kauf verfügbar