Αυτό το site έχει περιορισμένη υποστήριξη για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σας συνιστούμε αλλαγή σε Edge, Chrome, Safari, ή Firefox.
Συγχαρητήρια! Η παραγγελία σας πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή Είστε | Ταμειατότητα μακριά από δωρεάν αποστολή.

Καταστατικό

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ONLINE


Οι Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών πώλησης μέσω του ιστότοπου του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί υπό τον τομέα: www.effiki.com . Πρόκειται για έγγραφο που απαιτείται βάσει του άρθρου 13 του νόμου της 30ής Μαΐου 2014 για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ο ιδιοκτήτης και διαχειριστής του καταστήματος είναι:

Εφίκι
Βρίσκεται στην οδό Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, Πολωνία,
Καταχωρισμένη στο μητρώο του Εθνικού Δικαστηρίου με τον αριθμό KRS 0001005847.
Αριθμός φορολογικής αναγνώρισης (NIP): 5441539475, Εθνικό Μητρώο Επιχειρήσεων (REGON): 380182080,
Τηλ. (48) 535-718-817, email: info@effiki.com.
Αριθμός τραπεζικών λογαριασμών: 76 1140 2004 0000 3802 8168 9125


Διεύθυνση επιστροφής:

Flexls - Effiki
Πέρασμα 20Κ, Budynek nr 9.
05-870 Błoniei
Τηλ.: +48 505 175 676

Ο ΕΠΙΤΡΟΣ έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί οποιεσδήποτε διατάξεις της σύμβασης με τον Πωλητή πριν από την υποβολή παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων, εντός των ορίων που επιτρέπονται από το νόμο. Οι διαπραγματεύσεις αυτές απαιτούν έγκυρη γραπτή μορφή. Σε περίπτωση που ο ΕΤΟΧΟς επιλέξει να μην συνάψει συμφωνία μέσω μεμονωμένων διαπραγματεύσεων, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις.

Α. Ορισμοί

 1. ONLINE STORE - σημαίνει ότι η συμφωνία πωλήσεων ή υπηρεσιών συνάπτεται ηλεκτρονικά, και εάν το συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας είναι ΚΑΤΑΝΟΜΗ, διέπεται από τις διατάξεις που περιγράφονται στον νόμο της 30ής Μαΐου, 2014, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών (Εφημερίδα των Νομικών του 2014, σημείο 827).
  Πωλητής και ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Effiki Ltd., που βρίσκεται στην οδό Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, Πολωνία, καταχωρισμένη στο μητρώο του εθνικού δικαστηρίου με τον αριθμό KRS 0001005847, Αριθμός φορολογικής αναγνώρισης (NIP): 5441539475, Εθνικό Μητρώο Επιχειρήσεων (REGON): 380182080 www.effiki.com .
 2. ΠΕΛΗΡΟΣ - ατομικό, νομικό πρόσωπο ή οργανωτική μονάδα χωρίς νομική προσωπικότητα, στο οποίο οι ειδικοί κανονισμοί παρέχουν νομική ικανότητα, και ο οποίος συνάπτει ή προτίθεται να συνάψει συμφωνία ή χρησιμοποιεί άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας ONLINE STORE.
 3. ΚΑΤΑΝΑΛΟΓΟΣ - ο ΠΕΛΕΥΘΥΝΟΣ, άτομο που εκτελεί νομική πράξη που δεν συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα - ακριβής ορισμός - Αστικός Κώδικας Άρθρο 22.
 4. ΠΡΟΪΟΝ - ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση ή μια υπηρεσία που προσφέρεται στο ONLINE STORE.
 5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ - αυτοί Οι Όροι και Προϋποθέσεις του ONLINE STORE.
 6. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣ - Συμφωνία εξ αποστάσεως πωλήσεων για ένα ΠΡΟΪΟΝ που συνήφθη μέσω της ONLINE STORE.
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ηλεκτρονική ή τηλεφωνική δήλωση που εκφράζει την πρόθεση σύναψης συμφωνίας (παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας).
 8. NEWSLETTER - μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από τον Πωλητή, που συνίσταται στην αποστολή εμπορικών και διαφημιστικών πληροφοριών στην παρασχεθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ενδιαφερομένου.ΣΙ. Γενικές διατάξεις.

 1. Πεδίο δραστηριοτήτων - ηλεκτρονική παραγγελία πώλησης ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.
 2. Ο ΠΩΛΗΤΟΣ - για να διευκολυνθεί η σύναψη της συμφωνίας, παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος:
  - Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού πελατών στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
  - Επεξεργασία της φόρμας παραγγελίας του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
  - Με τη συγκατάθεση του πελάτη, αποστολή εμπορικών πληροφοριών, διαφημιστικών προσφορών, κ.λπ., με τη μορφή υπηρεσίας "εικονογραφημάτων".
 3. Η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του προαναφερθέντος πεδίου είναι δωρεάν.
 4. Η συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας που συνεπάγεται τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού του ΠΕΛΩΝΙΑΣ στο ΙΣΤΟΛΟ Για αόριστο χρονικό διάστημα. Η στιγμή της σύναψης θεωρείται ότι είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πελατών στην Ιστοσελίδα.
 5. Η συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας που επιτρέπει την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στο διαδικτυακό κατάστημα, συμπληρώνοντας το έντυπο παραγγελίας, συνάγεται για την έκδοση . καθορισμένη περίοδος - για τη διάρκεια εκτέλεσης και επεξεργασίας της παραγγελίας - και τερματίζεται με την υποβολή και την αποδοχή της διαταγής.
 6. Η υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων ολοκληρώνεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η συμφωνία συνάπτεται όταν δίνεται η συγκατάθεση για την αποστολή μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ που παρέχεται κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
 7. Ο ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ δύναται να αποσυρθεί από τη συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών χωρίς να δηλώσει λόγο εντός 14 ημερών από τη σύναψή της. εκτός όταν η παροχή της υπηρεσίας αρχίζει πριν από τη λήξη αυτής της περιόδου με τη συγκατάθεση του ΚΑΝΟΝΟΛΗ: ανάληψη προς τον επιχειρηματία:
  - Χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο ανάληψης (Παράρτημα των ΤΕΡΜΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ),
  - Υποβάλλοντας δήλωση στην ιστοσελίδα,
  - Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς στην συστημένη διεύθυνση του Πωλητή (SERVICE PROVIDER).
 8. Στην περίπτωση υπηρεσίας που συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα, αμφότερα τα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη συμφωνία:
  - Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ δύναται να καταγγείλει τη συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας την κατάλληλη δήλωση σε ηλεκτρονική ή γραπτή έντυπη προς τον πωλητή. Ο Πωλητής επιβεβαιώνει αμέσως την παραλαβή της δήλωσης. Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης καταγγελίας, ο ΠΩΛΗΤΟΣ διαγράφει τα δεδομένα που προστατεύονται από τους νόμους περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνδέονται με την υπηρεσία και παύει την παροχή της.
  - Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εφόσον ο ΚΑΤΑΝΟΜΙΚΑ αντικειμενικά και παράνομα παραβιάζει τους Όρους και Προϋποθέσεις με σημαντικό τρόπο, με περίοδο προειδοποίησης 30 ημερών από την ημερομηνία της προκήρυξης. Εάν και τα δύο μέρη της συμφωνίας είναι επιχειρηματίες, ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ μπορεί να καταγγείλει τη συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με άμεση ισχύ σε μια τέτοια κατάσταση.
  - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ και ο ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ μπορούν να καταγγέλλουν τη συμφωνία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή με αμοιβαίο Συμφωνία.

 9. Οι καταγγελίες θα επεξεργαστούν άμεσα, όχι αργότερα εντός 14 ημερών. Η μη εξέταση της καταγγελίας εντός της προθεσμίας αυτής θεωρείται αποδοχή της.
 10. Για να συνεργαστεί με το σύστημα πληροφορικής της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ από την πλευρά του, είναι απαραίτητη η πρόσβαση σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή που επιτρέπει την επικοινωνία με την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω του Διαδικτύου. Στην περίπτωση ενός υπολογιστή, το σύστημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με έναν περιηγητή ιστού (ε. ζ., Mozilla Firefox έκδοση 11.0 ή υψηλότερη, έκδοση Internet Explorer 7.0 ή υψηλότερη, ή παρόμοιες παραμέτρους. Η συνιστώμενη ανάλυση της οθόνης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1024x768. Οι κινητές συσκευές πρέπει να διαθέτουν λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή συσκευών που επιτρέπει λειτουργίες ισοδύναμες με εκείνες που εκτελούνται από τον ανωτέρω υπολογιστή Προγράμματα περιήγησης. Επιπλέον, απαιτείται ένας ενεργός λογαριασμός email. Για να αξιοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του ONLINE STORE, η υποστήριξη της JavaScript και των cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Η χρήση των σεναρίων και των cookies συζητείται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ που βρίσκεται στην καρτέλα της ιστοσελίδας ONLINE STORE.
 11. Ο ΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ είναι υποχρεωμένος να εισάγει δεδομένα στο σύστημα που είναι σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση των πραγμάτων, Σύμφωνα με το νόμο και τους καλούς τρόπους. Τα δεδομένα που παρέχονται δεν πρέπει να παραβιάζουν τα προσωπικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων.
 12. Ο ΠΩΛΗΤΟΣ είναι πληρωτής ΦΠΑ και εκδίδει ένα έγγραφο πώλησης (αποδείξεις ή τιμολόγιο) για κάθε συναλλαγή πώλησης προϊόντων.
 13. Εμπορικές πληροφορίες - τιμοκατάλογοι, περιγραφές, διαφημίσεις, και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ στην ιστοσελίδα του Πωλητή συνιστούν πρόσκληση για σύναψη συμφωνίας κατά την έννοια του άρθρου 71, τον αστικό κώδικα.
 14. Οι διατάξεις αυτών των ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ δεν έχουν ως στόχο να αποκλεισθούν ή να περιοριστούν οποιαδήποτε δικαιώματα του ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ, ο οποίος είναι επίσης υπεύθυνος. Επί της έννοιας των διατάξεων του Αστικού Κώδικα της 23ης Απριλίου 1964 (Εφημερίδα Νομοθετικών Νομικών Αρ. 16, σημείο 93, όπως τροποποιήθηκε) - Τα οποία τους χορηγούνται δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου. Σε περίπτωση ασυνέπειας μεταξύ των διατάξεων αυτών ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ και των προαναφερθέντων κανονισμών, υπερισχύει η τελευταία.

Γ. Παραγγελία

 1. Το ONLINE STORE εκπληρώνει παραγγελίες με ναυτιλία σε όλες τις χώρες παγκοσμίως. Για τις παραγγελίες από το εξωτερικό, οι συνθήκες αποστολής, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των ωρών παράδοσης, συμφωνούνται μεμονωμένα.
 2. Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΑ τηρεί τον Κώδικα Ορθών Πρακτικών, όπως ορίζεται στο νόμο της 23ης Αυγούστου 2007 για την καταπολέμηση της αθέμιτης πρακτικής της αγοράς (διαθέσιμο στο www.uokik.gov.pl/download.php?id=546 )
 3. Πριν υποβάλει παραγγελία, ο ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ πρέπει να εξοικειωθεί με αυτές τις ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. Το γεγονός της γνωριμίας και της αποδοχής όλων των διατάξεων αυτών των όρων και προϋποθέσεων επιβεβαιώνεται ρητά κατά την εγγραφή στο σύστημα και πριν από την τελική επιβεβαίωση της τελικής παραγγελίας ι Η φόρμα παραγγελίας δεν θα γίνει δεκτή χωρίς τέτοια επιβεβαίωση.
 4. Ηλεκτρονικές παραγγελίες μπορούν να υποβληθούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 5. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες μπορούν να τοποθετηθούν χρησιμοποιώντας τον αριθμό τηλεφώνου που παρέχεται στην καρτέλα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Σε περίπτωση συμφωνίας εξ αποστάσεως που συνάφθηκε μέσω τηλεφώνου, ο ΠΩΛΗΤΕΣ επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της προτεινόμενης συμφωνίας αποστέλλοντάς την στον ΠΕΛΩΤΟΜΕΡΟ σε μια ανθεκτική μορφή σε χαρτί ή σε άλλη διαρκή μορφή Μεσαία. Για την ισχύ της συμφωνίας, ο ΚΑΝΟΝΟΜΗΣ υποβάλλει δήλωση αποδοχής των όρων και συνάψεως της συμφωνίας, η οποία είναι αποτελεσματική εάν καταγράφεται σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης από τον ΠΟΛΥΤΗ.
 6. Εάν το περιεχόμενο της συμφωνίας δηλώνει ότι ο ΚΑΝΟΝΟΛΗ είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ένα ποσό χρημάτων, ο ΚΑΤΑΝΟΛΟΓΗ οφείλει να επιβεβαιώσει την κατανόηση της υποχρέωσης καταβολής του ποσού που καθορίζεται στη συμφωνία και να προβεί σε δήλωση αποδοχής της εντολής τον τύπο: "Με την υποχρέωση πληρωμής. "
 7. Η εκπλήρωση μιας παραγγελίας (παρασκευή και αποστολή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) από τον ΠΩΛΗ:
  Α) μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας εάν ο ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ έχει επιλέξει τον τρόπο πληρωμής μετρητών κατά την παράδοση·
  Β) αφού έλαβε την πληρωμή από τον ΠΕΛΗΜΑΤΟ στον λογαριασμό του ΠΩΛΗΤΗ, εάν ο ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ έχει επιλέξει προπληρωμή ή διαδικτυακή πληρωμή μεθόδους όπως Paynow ή PayPal.

 8. Η περίοδος εκπλήρωσης παραγγελιών για τα προϊόντα που διατίθενται σε απόθεμα δεν είναι περισσότερο από 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που καθορίζεται όπως αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εκπληρώνουμε εντολές εντός 24 ωρών. Για τα προϊόντα που προσφέρονται κατόπιν αιτήματος, ο χρόνος παράδοσης θα καθοριστεί κατά την υποβολή της παραγγελίας.
 9. Εάν ο ΠΕΔΙΟΣ είναι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟ, ο ΠΩΛΗΤΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο στον ΠΕΛΗΜΑΤΟ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας, εκτός εάν η συμφωνία προβλέπει διαφορετικά. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο ΚΑΝΟΝΟΜΗ μπορεί να ορίσει πρόσθετη προθεσμία για την παράδοση του προς αντικειμένο, και εάν αυτό υπερβεί χωρίς αποτέλεσμα, ο ΚΑΤΑΝΟΛΗ μπορεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία.
 10. Εάν ο ΠΩΛΗΤΗ δηλώσει ότι δεν θα εκπληρώσει την απόδοση, το άλλο μέρος μπορεί να αποσύρει τη συμφωνία χωρίς να ορίσει πρόσθετη προθεσμία.


Δ. Τιμές

 1. Οι τιμές των προϊόντων που απαριθμούνται στην προσφορά του καταστήματος είναι σε πολωνικό νόμισμα και είναι οι ακαθάριστες τιμές (συμπεριλαμβανομένων των φόρων που απαιτούνται από το νόμο, Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. Οι εισηγμένες τιμές είναι τιμές λιανικής και δεν περιλαμβάνουν εκπτώσεις και μπόνους. Εκπτώσεις και μπόνους μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα.
 3. Οι τιμές των προϊόντων που αναφέρονται δεν περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης. Το ακριβές κόστος παράδοσης παρέχεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αποδοχής παραγγελίας και εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής και την αξία παραγγελίας. Ο ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ επιλέγει τη μέθοδο αποστολής και πληρωμής και επιβεβαιώνει την επιλογή τους συμπληρώνοντας τη φόρμα παραγγελίας.
 4. Η τιμή που εφαρμόζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ είναι η τιμή που ισχύει κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Ε. Μέθοδοι πληρωμής:

 1. Μετρητά κατά παράδοση - πληρωμή κατά την παραλαβή των προϊόντων που αποστέλλονται.
 2. Προπληρωμή - καταβολή με τραπεζική μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό που παρέχεται από τον ΠΩΛΗΤΗ ή όπως αποστέλλεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας.
 3. PayPal σε απευθείας σύστημα πληρωμών - διαχειρίζεται Paypal Polska Spstina z o.o., ul. E.Plater 53, 00-113 Βαρσοβία.
 4. PayNow online σύστημα πληρωμών - διοικείται από την mBank S.A., ul. Πρόστατ 18, 00-950 Βαρσοβία.
 5. ΒΙΛΙΚ
 6. Κάρτες πληρωμής: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 7. Σε περίπτωση επιλογής της μεθόδου προπληρωμής, ο ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει την πληρωμή για τη σύμβαση πώλησης εντός 3 ημερών από την ημερομηνία σύναψής της, εκτός εάν δεν υπάρχουν διαφορετικά γόνο Όσον αφορά τη συμφωνία πώλησης.
 8. Η Blue Media S.A. είναι η οντότητα που παρέχει online υπηρεσίες πληρωμών για πληρωμές καρτών.
 9. Ο ΠΩΛΗΤΟΣ είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το ελαττωματικό αντικείμενο με ένα απαλλαγμένο από ελαττώματα ή να αφαιρέσει το ελάττωμα σε εύλογο χρονικό διάστημα. χωρίς υπερβολική ταλαιπωρία για τον αγοραστή.


Ο ΠΩΛΗΤΟΣ δύναται να αρνηθεί να συμμορφωθεί με το αίτημα του αγοραστή, εφόσον συμμορφώνεται το ελαττωματικό στοιχείο με τη συμφωνία κατά τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία είναι ελαττωματική. επιλέγεται από τον αγοραστή είναι αδύνατο ή θα απαιτούσε υπερβολικό κόστος.

 1. Εάν ο αγοραστής είναι επιχειρηματική οντότητα, ο ΠΩΛΗΤΕΣ μπορεί επίσης να αρνηθεί να αντικαταστήσει το στοιχείο με ένα απαλλαγμένο από ελαττώματα ή να αφαιρέσει το ελάττωμα, εφόσον το κόστος συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή, υπερβαίνει την τιμή του προϊόντος. Το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης της καταγγελίας, ο ΠΩΛΗΤΕΣ ενημερώνει τον ΚΑΤΑΝΟΜΗ γραπτώς ή ηλεκτρονικά σχετικά με το καθεστώς της καταγγελίας.
 2. Η αφαίρεση της καταγγελίας χωρίς απάντηση εντός της περιόδου αυτής ισοδυναμεί με την αναγνώριση της καταγγελίας.
 3. Μετά την αποδοχή της καταγγελίας, ο ΠΛΗΡΟΦΟΣ θα επιστρέψει τα έξοδα που συνδέονται με την καταγγελία που έχει αναλάβει ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.
 4. Ο ΠΩΛΗΤΟΣ θα μεταβιβάσει το κατάλληλο ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΑΝΟΝΟΥΡ ή θα το αποστείλει με ταχυδρομική παραγγελία.
 5. Εάν η αναγνώριση της καταγγελίας συνδέεται με την επισκευή ή την αντικατάσταση των εμπορευμάτων, ο Πωλητής θα αναλαμβάνει το κόστος της επιστροφής του ΠΡΟΪΟΝΤΟ στον ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.


Επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων πελατών

 1. Ωστόσο, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τον ΠΕΛΗΜΑΤΟ είναι εθελοντική, Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη σύναψη συμφωνίας πώλησης ή συμφωνίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία σύναψης. την εκτέλεση μιας τέτοιας συμφωνίας.
 2. Το πεδίο εφαρμογής, ο σκοπός, και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ από τον ΥΠΗΡΕΣΙΑ ορίζονται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ, το οποίο αποτελεί το προσάρτημα αριθ. 4 του παρόντος κανονισμού. Η συμφωνία συνάπτεται στην πολωνική γλώσσα και διέπεται από το πολωνικό δίκαιο.
 3. Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν στερεί από τον καταναλωτή την προστασία που του παρέχει διατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν με συμφωνία, σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του, και ο επιχειρηματίας κατευθύνει τις δραστηριότητές τους στη χώρα αυτή, και η συμφωνία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δραστηριότητας. Το περιεχόμενο των Κανονισμών είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στην καρτέλα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ στην ιστοσελίδα του Πωλητή και μπορεί να αντιγραφεί και να εκτυπωθεί από την Αγοραστής ανά πάσα στιγμή.
 4. Το περιεχόμενο των ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ μπορεί επίσης να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αιτήματος του ΠΕΛΗΜΑΤΟΣ.
 5. Οι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, μαζί με τα προσαρτήματα, παραδίδονται επίσης στους ΤΕΛΩΝΕΣ ως συνημμένο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που επιβεβαιώνει την υποβολή της εντολής και τη σύναψη της συμφωνίας.

Σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τους παρόντες κανονισμού

 1. Αστικός κώδικας της 23ης Απριλίου 1964 (Επιτροπή νόμων του 1964 αριθ. 16, σημείο 93, όπως τροποποιήθηκε) Νόμος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρας της 29ης Αυγούστου 1997 (Νόμος 2002 αριθ. 101, σημείο 926, όπως τροποποιήθηκε) Νόμος περί παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 18ης Ιουλίου 2002 (Εφημερίδα του 2013, σημείο 1422) Νόμος βιομηχανικής ιδιοκτησίας της 30ής Ιουνίου 2000 (Εφημερίδα νόμων του 2001 αριθ. 49, σημείο 508, όπως τροποποιήθηκε) Νόμος περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων της 4ης Φεβρουαρίου 1994 (Εφημερίδα νόμων 2006 αριθ. 90, σημείο 631, όπως τροποποιήθηκε)
 2. Νόμος περί δικαιωμάτων καταναλωτών της 30ής Μαΐου 2014 (Εφημερίδα Νομικών του 2014, σημείο 827) Εάν κάποια διάταξη των κανονισμών αυτού κρίνεται ότι είναι παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή κατά τον βαθμό που προβλέπεται από το νόμο, αποκλείεται.
 3. Από όλες τις άλλες απόψεις, οι κανονισμοί παραμένουν σε ισχύ.
 4. Όλες οι ονομασίες των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση από το ONLINE STORE χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης και μπορούν να προστατεύονται και να διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊόντος. Νόμος βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Εφημερίδα νόμων του 2001 αριθ. 49, σημείο 5081, όπως τροποποιήθηκε. Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικών δικαιωμάτων της 4ης Φεβρουαρίου 1994. του 1994 αριθ. 24, σημείο 83, όπως τροποποιήθηκε) - έχουν δημιουργική και ατομική φύση. Σε περίπτωση διαφορών που σχετίζονται με την εκτέλεση της συναφούς συμφωνίας, τα μέρη επιδιώκουν την επίλυση της διαφοράς μέσω εξωδικαστικών διαδικασιών διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης.
 5. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, το αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς είναι το Κοινό Δικαστήριο.
 6. Κατά την εκπλήρωση της υποχρέωσης αναφοράς εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης καταγγελιών και επιδίωξης αιτήσεων, Σας ενημερώνουμε ότι:
 7. Α) Ο Καταναλωτής Διαμεσολαβητής της Πόλης (περιοχή) βοηθά τους κατοίκους σε κάθε περιφέρεια και πόλη με περιφερειακά δικαιώματα. Οι καταναλωτές μπορούν να λαμβάνουν δωρεάν συμβουλές ή νομικές πληροφορίες από αυτούς σχετικά με οποιοδήποτε είδος διαφοράς με πωλητή ή πάροχο υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας του επιχειρηματία.


Ι. Ο διαμεσολαβητής μερικές φορές παρεμβαίνει εξ ονόματος του καταναλωτή με τον επιχειρηματία, παρουσιάζοντας τους ισχυρισμούς του και την τρέχουσα νομική κατάσταση, και αναφέροντας τον σωστό τρόπο χειρισμού της καταγγελίας.

 1. Επιπλέον, παρέχουν βοήθεια στην προετοιμασία μιας αγωγής και μπορούν ακόμη και να συμμετάσχουν σε τρέχουσες δικαστικές διαδικασίες για να ενεργούν εξ ονόματος των καταναλωτών.
 2. Β) Είναι δυνατόν να παραπέμψει το θέμα σε μόνιμο δικαστήριο διαιτησίας καταναλωτών, i. ε., δικαστήριο που εκδίδει αστικές διαφορές, που λειτουργεί στις επαρχιακές επιθεωρήσεις της Επιθεώρησης Εμπορίου (WIIH) και στα γραφεία υποκαταστήματά τους.
 3. Τα δικαστήρια διαιτησίας καταναλωτών εξετάζουν διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρηματίων που προκύπτουν από συμφωνία πώλησης ή σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών. Για την εξέταση της υπόθεσης είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των δύο μερών.
 4. Το δικαστήριο αποτελείται από διαιτητές που διορίζονται από εκπροσώπους επιχειρηματιών και καταναλωτών.
 5. Οι διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου καταναλωτών είναι λιγότερο επίσημες από τις διαδικασίες ενώπιον κοινού δικαστηρίου και είναι επίσης συντομότερες.
 6. Είναι επίσης πολύ φθηνότερο διότι δεν χρεώνεται τέλος εισόδου, και το μόνο κόστος μπορεί να συνδέεται με την ανάγκη διορισμού εμπειρογνωμόνων. Στοιχεία επικοινωνίας για μόνιμα δικαστήρια διαιτησίας καταναλωτών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του UOKIK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ·
 7. Γ) Είναι δυνατόν να παραπέμψει η υπόθεση στη διαμεσολάβηση. Διεξάγεται στις επαρχιακές επιθεωρήσεις της Επιθεώρησης Εμπορίου - διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ του επιχειρηματία και του καταναλωτή, Άρθρο 3
 8. Ο ρόλος της εμπορικής επιθεώρησης είναι να παρέχει στα δύο μέρη αντικειμενική και ανεξάρτητη παρουσίαση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος και πιθανές προτάσεις για φιλικό επίλυση της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής ορίζει προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας των μερών.
 9. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής ή εάν ένα από τα μέρη δηλώσει ότι δεν συναινεί για μια τέτοια διευθέτηση, η διαμεσολάβηση διακόπτεται. Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαρχιών επιθεωρητών της Επιθεώρησης Εμπορίου διατίθενται στην ιστοσελίδα του UOKIK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
 10. Δ) Μπορείτε να λάβετε δωρεάν βοήθεια για την επίλυση μιας διαφοράς από την Ομοσπονδία Καταναλωτών, χρησιμοποιώντας τη γραμμή βοήθειας χωρίς χρέωση 800 00 7 707.
 11. Το περιεχόμενο των σημείων α), β) και γ) ανωτέρω λαμβάνεται από την ιστοσελίδα. http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl .
 12. Το περιεχόμενο των προσαρτημάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων κανονισμών. Προσάρτημα αριθ. 1 στους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ: Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης από τη σύμβαση Δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση:
 13. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ θα εξετάσει την καταγγελία χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά με την απόφασή σας να αποσυρθείτε από αυτή τη σύμβαση με σαφή δήλωση (ε. ζ., επιστολή που αποστέλλεται με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Παρακαλώ εισάγετε το επώνυμό σας, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και, εάν υπάρχει, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
 14. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο ανάληψης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το έντυπο ανάληψης ή οποιαδήποτε άλλη αναμφισβήτητη δήλωση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας.
 15. Αν επιλέξετε αυτή την επιλογή, θα σας στείλουμε αμέσως επιβεβαίωση της παραλαβής των πληροφοριών απόσυρσης σε ένα σταθερό μέσο (γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Τζ. Επιπτώσεις της απόσυρσης από τη σύμβαση

 1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ είναι ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων.
 2. Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. ε· Σε κάθε περίπτωση, δεν θα λάβετε τέλη ως αποτέλεσμα της επιστροφής αυτής.
 3. Παρακαλείσθε να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα στη διεύθυνση αλληλογραφίας που αναφέρεται στους ΚΑΝΟΝΙΣΜΕΣ αμέσως και σε κάθε περίπτωση όχι. αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα που θα ανακοινώσετε την απόσυρσή σας από τη σύμβαση αυτή σε εμάς. Μπορείτε να βρείτε την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ εδώ.


ΙΑ. Τελικές διατάξεις

 1. Είστε υπεύθυνος μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των εμπορευμάτων που προκύπτουν από τον χειρισμό, εκτός από ό,τι είναι αναγκαίο για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Το δικαίωμα υπαγωγής από σύμβαση εξ αποστάσεως δεν ισχύει για τον ΚΟΝΟΝΟΜΙΑ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 2. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εάν ο επιχειρηματίας έχει εκτελέσει πλήρως την υπηρεσία με τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή που έχει ενημερωθεί πριν από την απόδοση. της υπηρεσίας ότι θα χάσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας· Συμβάσεις στις οποίες η τιμή ή η αμοιβή εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς επί των οποίων ο επιχειρηματίας δεν έχει έλεγχο και οι οποίες μπορεί να συμβούν πριν από την απόσυρση προθεσμία λήγει· Συμβάσεις προμήθειας αγαθών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένες,
 3. Συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών που ενδέχεται να επιδεινωθούν ή να λήξουν ταχέως·
 4. Συμβάσεις για την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή λόγω λόγων υγειονομικής προστασίας ή υγιεινής και αποσφραγισμένα μετά την παράδοση·
 5. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών που, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται αδιαχώριστα με άλλα είδη·
 6. Συμβάσεις για την προμήθεια αλκοολούχων ποτών, η τιμή των οποίων συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, και η οποία μπορεί να παραδοθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η αξία των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς επί των οποίων ο επιχειρηματίας δεν έχει κανένα έλεγχο·
 7. Συμβάσεις στις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά από τον επιχειρηματία να τις επισκεφθεί για επείγουσα επισκευή ή συντήρηση.
 8. Εάν, εκτός από την εκτέλεση των πρόσθετων υπηρεσιών που ζητεί ο καταναλωτής, ο επιχειρηματίας παρέχει επίσης άλλες υπηρεσίες ή αγαθά άλλα από τα ανταλλακτικά που είναι αναγκαία για την επισκευή ή συντήρηση, το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει για τον καταναλωτή όσον αφορά τις πρόσθετες υπηρεσίες ή τα αγαθά·
 9. Συμβάσεις για την παροχή εγγραφών ήχου ή βίντεο ή προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή που παραδίδονται σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν η συσκευασία είναι ανοικτή ηλεκτρονική. μετά την παράδοση·
 10. Συμβάσεις προμήθειας εφημερίδων, περιοδικών ή περιοδικών, με εξαίρεση τις συμβάσεις συνδρομής· Τις συμβάσεις που συνάπτονται σε δημόσιο πλειστηριασμό·
 11. Συμβάσεις για μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων για σκοπούς άλλους από τις κατοικίες, τη μεταφορά αγαθών, την ενοικίαση αυτοκινήτων, τη γαστρονομία, υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναψυχή εάν η σύμβαση ορίζει συγκεκριμένη ημέρα ή περίοδο παροχής υπηρεσιών.
 12. Συμβάσεις για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο εάν η απόδοση έχει αρχίσει με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, με την αναγνώριση από τον καταναλωτή ότι χάνουν το δικαίωμα υπαναχώρησης. Δεν μπορούν να αντιγραφούν χωρίς τη συγκατάθεση του Διαχειριστή της Ιστοσελίδας.
 13. Προσάρτημα αριθ. 2 - Υπόδειγμα δήλωσης απόσυρσης από τη συμφωνία.docx Προσάρτημα αριθ. 3 - Υπόδειγμα καταγγελίας Form.docx
 14. Συνημμένο αριθ. 4 - Model Form Επιστροφής.pdf
  Συνημμένο αριθ. 5 - Model Form Exchange.pdf

 • Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο.
 • Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε, ή τρίτο μέρος εκτός του μεταφορέα και υποδεικνύεται από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή των αγαθών.
 • Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.


 • Εάν αποχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή σας για έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρεται από εμάς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.
 • Ενδέχεται να παρακρατήσουμε την αποζημίωση μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά πίσω ή να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε στείλει πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο.
 • Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε πίσω τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.
 • Θα πρέπει να επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.


Καροτσάκι

Συγχαρητήρια! Η παραγγελία σας πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή Είστε | Ταμειατότητα μακριά από δωρεάν αποστολή.
Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα διαθέσιμα για αγορά.