Ova web stranica ima ograničenu podršku za vaš preglednik. Preporučujemo prelazak na Edge, Chrome, Safari ili Firefox.
Čestitam! Vaša narudžba ispunjava uvjete za besplatnu dostavu Vi ste ||iznos|| daleko od besplatne dostave.

Politika privatnosti

PRIVATNOST


Ovaj dokument određuje načela i svrhe obrade osobnih podataka na sljedeći način:

Effiki sp. z o.o.
sa sjedištem u Siemiatyczeu na adresi ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,
Tel. (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com

 1. Definicije
  1. GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ;
  2. Trgovina – internetska trgovina www.effiki.com, koju vodi Effiki sp. z o.o. sa sjedištem u Siemiatycze na adresi ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, upisan u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra pod KRS brojem 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, s temeljnim kapitalom od 27.000 PLN; telefon: (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com ;
  3. Kupac/korisnik/Vi/Vi – fizička osoba koja koristi Trgovinu, uključujući posebno slanje upita Trgovini, kupnju, kontaktiranje Trgovine;
  4. Uvjeti i odredbe – uvjeti i odredbe trgovine koja se nalazi na poveznici effiki.com/pl/regulamin;
  5. osobni podaci - podaci o identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati ("ispitanik"); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na identifikator kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe;
  6. voditelj obrade osobnih podataka - fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;
  7. Obrada osobnih podataka – operacija ili skup operacija koje se provode na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima ili ne, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, savjetovanje, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.
 2. Voditelj obrade osobnih podataka:
  Administrator osobnih podataka Klijenta je Effiki sp. z o.o. sa sjedištem u Siemiatycze na adresi ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, upisan u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra pod KRS brojem 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080, s temeljnim kapitalom od 27.000 PLN;

 3. Opseg, svrha i razlozi za obradu vaših osobnih podataka od strane administratora.
  U vezi s sklapanjem i sklapanjem ugovora o prodaji naših proizvoda, zahtijevamo od vas da navedete sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu. U nastavku predstavljamo detaljne svrhe i pravnu osnovu za našu obradu vaših osobnih podataka navedenih gore.


  Lp. Svrhe obrade Pravna osnova
  1 Izvršenje ugovora o prodaji proizvoda koje nudi Trgovina. Obrada je nužna za izvršenje ugovora između vas i nas, uključujući ispunjavanje narudžbi (čl. Članak 6. stavak 1. točka (a) b RODO).
  2 Predstavljanje komercijalne ponude ili informativnih materijala koji se odnose na proizvod koji vas zanima. Obrada je potrebna za izvođenje koraka prije ili u vezi sa sklapanjem ugovora (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. b RODO).
  3 Stvaranje računa u Trgovini i korištenje njegovih značajki. Obrada je nužna za pružanje usluga vezanih uz izradu i održavanje računa u Trgovini (uključujući naručivanje bez potrebe za popunjavanjem obrazaca svaki put) (čl. Članak 6. stavak 1. točka (a) b GDPR) i na temelju našeg legitimnog interesa, koji se sastoji od potrebe da osiguramo komunikaciju s korisnicima Trgovine (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. f POKAZUJE).
  4 Rješavanje pritužbi. Obrada je nužna za izvršavanje naših obveza koje proizlaze iz žalbenog postupka u vezi s ugovorom sklopljenim između vas i nas (čl. Članak 6. stavak 1. točka (a) b GDPR) i naš legitimni interes za procjenu pritužbi, upravljanje dokumentacijom o pritužbama (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. f POKAZUJE).
  5 Slanje komercijalnih informacija, uključujući marketing i newsletter, koje sadrže informacije o proizvodima, promocijama i događajima koje organizira EFFIKI.

  Naš legitimni interes (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. f POKAZUJE) – tj. izravni marketing proizvoda i usluga.

  Na temelju zasebnih zakonskih odredbi, odabrani oblici marketinške komunikacije, kao što su SMS/MMS ili e-pošta, mogu zahtijevati vašu privolu.

  6 Ako ih ima, možemo uspostaviti, ostvariti ili braniti pravne zahtjeve.

  Naš legitimni interes (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. f POKAZUJE).

  7 Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (npr. iz Zakona o računovodstvu ili poreznih propisa). Obrada je nužna za poštivanje zakonske obveze kojoj podliježemo (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. c POKAZUJE).
  8 "Popis poklona" – pruža funkcionalnost Trgovine, a sastoji se od mogućnosti da određeni korisnik kreira popis naših proizvoda, koji se zatim prosljeđuje trećim stranama kako bi se tim ljudima predložila kupnja određenih proizvoda (poklona) za određenu prigodu.

  Obrada osobnih podataka Korisnika koji izrađuje popis darova nužna je za pružanje usluge u obliku funkcije "popis poklona" Korisniku (čl. Članak 6. stavak 1. točka (a) b RODO).

  Obrada osobnih podataka osoba kojima treba dati popis darova ili osobnih podataka osobe koja treba primiti te darove temelji se na našem legitimnom interesu, koji se sastoji u potrebi da se omogući izvršenje ugovora s vama, čiji je predmet rad popisa darova (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. f) u vezi s u skladu s čl. Članak 6. stavak 1. točka (a) b RODO ).


  Effiki također može obrađivati vaše osobne podatke u obliku vašeg datuma rođenja. To se događa ako datum rođenja unesete u obrazac za narudžbu kako bismo vam mogli poslati poklon na vaš rođendan.

  Na web stranici naše Trgovine pružamo vam obrazac za kontakt. U vezi s postupanjem s upitima koje ste poslali putem ovog obrasca, obrađujemo vaše osobne podatke: ime i adresu e-pošte. Pravna osnova za ovu obradu je čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. b GDPR, odnosno obrada je nužna za izvršenje ugovora (tj. rukovanje upitom).

  Effiki također obrađuje vaše osobne podatke u obliku IP adrese vašeg računala. To se događa kada želite primati bilten od nas, kao i kada koristite OnLine Chat. OnLine Chat alat koji se koristi u našoj Trgovini pruža vam mogućnost izravnog razgovora s nama u vezi s proizvodima koje nudi Trgovina. Pravna osnova za ovu obradu osobnih podataka je čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. b RODO – tj. Obrada je nužna kako bismo poduzeli korake prije ili u vezi s sklapanjem ugovora. Uz pomoć alata OnLine Chat, Effiki također može obrađivati podatke u obliku IP adrese vašeg računala i preglednika koji koristite i vaše lokacije. Pravna osnova za ovu obradu ovih podataka je naš legitimni interes za pružanje korisničke usluge u stvarnom vremenu, posebno kako bismo vam pružili potrebne informacije o Proizvodima i odabrali odgovarajući jezik za takvu komunikaciju.

  Effiki također može obrađivati vaše osobne podatke povezane s vašim posjetima Effikijevim profilima na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Pinterest). Takvi se podaci mogu obrađivati samo u vezi s održavanjem profila, uključujući u svrhu informiranja Korisnika o aktivnosti administratora i promicanja različitih vrsta događaja, usluga i proizvoda, kao i u svrhu komunikacije s Korisnicima putem funkcionalnosti dostupnih na društvenim mrežama. Pravna osnova za obradu osobnih podataka od strane voditelja obrade u tu svrhu je njegov legitimni interes (čl. Članak 6. stavak 1. 1 krevet. f GDPR) koji se sastoji od promocije vlastitog brenda i izgradnje i održavanja zajednice povezane s robnom markom.

  S obzirom na činjenicu da vam Effiki pruža mogućnost korištenja funkcije "popis poklona", zahvaljujući kojoj možete izraditi poseban popis naših proizvoda koje biste vi ili osobe koje biste naveli željeli primiti, Effiki može obrađivati osobne podatke osobe koja je izradila popis darova (tj. ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa), osobe koje će dobiti popis darova, tako da onda mogu same kupovati (tj. e-mail adresa tih osoba) i osobne podatke osobe koja treba primiti darove (tj. ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte).


 4. Primatelji osobnih podataka.
  Osobni podaci koje Effiki obrađuje bit će dostupni ograničenom broju primatelja. Primatelji vaših osobnih podataka mogu biti naši pouzdani pružatelji usluga ili podizvođači - npr. kurirske tvrtke, poštanski operateri, subjekti koji pružaju usluge održavanja web stranice Trgovine, pružaju podršku i rad naših IKT alata i sustava, subjekti koji pružaju analitičke usluge vezane uz funkcioniranje web stranice Trgovine, operatori plaćanja, subjekti koji pružaju tekuće pravne i računovodstvene usluge. Effiki može biti obvezan prenijeti vaše osobne podatke na temelju obveznih zakonskih odredbi, uključujući na zahtjev ovlaštenih sudova, tijela javne vlasti ili drugih institucija.

 5. Prijenos podataka izvan EGP-a.
  Voditelj obrade može prenijeti vaše osobne podatke primateljima koji se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP). Uvjeti takvog prijenosa podataka bit će osigurani u skladu sa zahtjevima GDPR-a.

 6. Razdoblje pohrane osobnih podataka.
  Razdoblje pohrane vaših osobnih podataka ovisi o svrsi u koju se vaši podaci obrađuju.
  • osobni podaci obrađeni u svrhu izvršenja ugovora s vama, uključujući u svrhu kupnje koju ste izvršili u našoj Trgovini, obrađivat će se tijekom razdoblja potrebnog za izvršenje ugovora;
  • osobni podaci obrađeni u svrhu održavanja i servisiranja vašeg računa u Trgovini obrađivat će se do vašeg odstupanja s korisničkog računa u našoj Trgovini, ali ne i tijekom razdoblja potrebnog za izvršenje ugovora vezanog uz račun;
  • osobni podaci obrađeni u svrhu pružanja našeg newslettera obrađivat će se sve dok se ne odjavite s newslettera, prekinete njegovo izdavanje ili se usprotivite obradi vaših podataka;
  • osobni podaci koji se obrađuju u svrhu našeg ispunjavanja naših obveza prema zakonu (npr. iz Zakona o računovodstvu ili poreznih propisa) obradit ćemo razdoblje koje proizlazi iz takvih odredbi (npr. u svrhu naplate, vaši će se podaci čuvati 5 godina od kraja kalendarske godine u kojoj je istekao porez koji se odnosi na narudžbu ili transakciju);
  • osobne podatke koji se obrađuju u svrhu naših legitimnih interesa, uključujući, na primjer: provodeći marketinšku komunikaciju, obrađivat ćemo za razdoblje postojanja legitimnog interesa, osim ako ne iskoristite svoje pravo i uložite prigovor na obradu tih podataka u marketinške svrhe;
  • osobne podatke koji se obrađuju radi provedbe naših legitimnih interesa osim gore navedenih, tj. utvrđivanjem i traženjem potraživanja ili obranom od potraživanja, odgovaranjem na vaša pitanja, pritužbe ili zahtjeve, kao i vođenjem statistike koja se odnosi na korištenje naše web stranice od strane vas, obrađivat ćemo za razdoblje postojanja našeg legitimnog interesa (posebno do isteka roka zastare za potraživanja), osim ako ne iskoristite svoje pravo i uložite prigovor na takvu obradu osobnih podataka zbog vašeg posebna situacija i nećemo moći dokazati postojanje uvjerljivih legitimnih razloga za obradu tih podataka koji nadilaze vaša prava ili razloga za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

  Možemo produljiti gore navedena razdoblja obrade osobnih podataka do roka zastare vaših ili naših zahtjeva, ako je obrada takvih podataka potrebna za utvrđivanje ili ostvarivanje zahtjeva, kao i za obranu od takvih zahtjeva.

 7. Vaša prava.
  U slučajevima navedenim u GDPR-u imate pravo:
  • pravo na pristup osobnim podacima,
  • pravo na ispravak osobnih podataka (kada su podaci netočni ili nepotpuni),
  • pravo zatražiti brisanje osobnih podataka (kada podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni; kada povučete privolu za obradu vaših podataka; kada se protivite obradi vaših osobnih podataka; kada se vaši podaci obrađuju nezakonito; kada bi se podaci trebali izbrisati kako bi se ispunila obveza koja proizlazi iz zakonske odredbe),
  • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka (kada su podaci netočni – možete zatražiti ograničenje obrade podataka na razdoblje koje omogućuje provjeru podataka; kada će se vaši podaci obrađivati nezakonito, ali ne želite da se izbrišu; kada nam vaši podaci više nisu potrebni, ali možda će vam trebati za obranu ili podnošenje zahtjeva; kada se usprotivite obradi vaših podataka – sve dok se ne utvrdi da je nadilaze li naši legitimni razlozi prigovore),
  • pravo prigovora na obradu osobnih podataka,
  • f. pravo na prijenos vaših osobnih podataka (ako se obrada vaših podataka temelji na vašoj privoli ili ugovoru sklopljenom s vama i kada se ta obrada provodi automatiziranim putem).

  Podložno iznimkama i ograničenjima predviđenim GDPR-om: a) ako se obrada podataka temelji na vašoj privoli, možete je povući u bilo kojem trenutku, što neće utjecati na zakonitost obrade podataka provedene prije povlačenja privole, b) ako se obrada vaših osobnih podataka temelji na tzv. legitimni interes, imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku iz razloga povezanih s vašom konkretnom situacijom.

  Ta prava možete ostvariti slanjem odgovarajuće izjave u kojoj se takav zahtjev navodi na sljedeću adresu: ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze ili e-mailom: privacy@effiki.com.

  Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (čl. 77 GDPR) – Predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava. Više informacija dostupno je na web-mjestu Ureda.

 8. Društveni mediji.
  Možete nas kontaktirati i putem naših kanala na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Pinterest). Na primjer, ako nam pošaljete poruku ili objavite nešto na našim kanalima društvenih medija, možemo koristiti podatke u vašoj poruci ili objavi kako bismo vas kontaktirali o pitanju o kojem ste nas kontaktirali putem kanala društvenih medija koji ste koristili. Međutim, trebali biste biti svjesni da objavu na javnom kanalu društvenih medija može pročitati svatko. Imajte na umu da u svoj post ili poruku ne biste trebali uključivati osjetljive podatke (kao što su informacije o vašem rasnom ili etničkom podrijetlu, političkim mišljenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima ili zdravlju). Detaljne informacije o svrsi, opsegu i korištenju vaših podataka od strane gore navedenih društvenih medija, vašim pravima u vezi s tim i vašim postavkama privatnosti mogu se pronaći na sljedećim web stranicama:


  Web stranica Trgovine sadrži poveznice na kanale društvenih medija. Ne koristimo standardne dodatke za zaštitu podataka naših kupaca kada posjete našu web stranicu. Koristimo HTML veze ugrađene u stranicu koje vam omogućuju dijeljenje informacija na kanalima društvenih medija. Ugradnja veza sprječava izravnu vezu s poslužiteljima kanala društvenih medija prilikom pristupa web stranici s naše web stranice. Klikom na jedan od gumba otvara se prozor i preusmjerava korisnika na ispravnu stranicu, gdje nakon prijave možete koristiti gumbe "Sviđa mi se" ili "Podijeli".

 9. Sigurnost osobnih podataka.
  Osiguravamo poduzimanje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bismo osigurali povjerljivost, integritet i kontinuitet obrade vaših osobnih podataka. Samo ovlaštene osobe imaju pristup vašim podacima i to samo u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih zadataka. Vodimo računa o tome da naši podizvođači i dobavljači također imaju odgovarajuće sigurnosne mjere kada obrađuju vaše osobne podatke.

 10. Pravila o kolačićima.

  Naša web stranica koristi kolačiće.

  Što su kolačići?

  Kolačići su male tekstualne datoteke koje su pohranjene u memoriji vašeg računala. Kolačići imaju različite funkcije, m.in. pomažu prilagoditi sadržaj web stranice postavkama računala koje je odabrao korisnik, pamte preferirani izgled web stranice, postavljenu veličinu fonta, osiguravaju da korisnik izvrši nekoliko koraka (npr. dodajte artikl, kupite u internetskoj trgovini). Kolačići pohranjeni na uređajima korisnika mogu doći i s web stranice kojoj korisnik pristupa, kao i s poslužitelja web stranica na koje se gostujuće stranice odnose, npr. Google, YouTube ili web stranice društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter i druge.

  U smislu vremena pohranjivanja kolačića na uređaju korisnika, oni se mogu podijeliti u dvije vrste datoteka: kolačići sesije - pohranjeni na uređaju korisnika do kraja sesije softvera koji se koristi za pregledavanje web stranica (tj. preglednik) i trajni kolačići - pohranjeni na uređaju korisnika tijekom sesije određenog preglednika, kao i određeno vrijeme nakon završetka određene sesije. Završetak sesije preglednika ili isključivanje uređaja ne briše ih s uređaja. Koriste se za pohranu vaših postavki ili preferencija, a time i m.in kako biste osigurali da web stranicu možete udobno koristiti prilikom sljedećeg posjeta. Detaljne informacije o kolačićima i načinu njihova rada mogu se pronaći, npr. na http://www.aboutcookies.org

  Izmjena postavki kolačića:

  U mnogim slučajevima preglednici koje koriste korisnici dopuštaju pohranjivanje kolačića na korisnikov uređaj prema zadanim postavkama. Međutim, svaki korisnik može promijeniti postavke kolačića u pregledniku koji koristi, uključujući potpuno onemogućavanje mogućnosti njihovog spremanja. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja kolačićima dostupne su u softverskim postavkama određenog web preglednika.

  U nastavku navodimo načine onemogućavanja ili promjene postavki najpopularnijih web preglednika:
  a) Google Chrome – zadane postavke preglednika Google Chrome omogućuju pohranu kolačića. Da biste promijenili postavke:
  • u gornjem desnom kutu kliknite "Više" i odaberite opciju "Postavke";
  • kliknite na "Napredno" na dnu stranice;
  • u odjeljku "Privatnost i postavke" odaberite opciju "Postavke sadržaja";
  • odaberite željene postavke;
  • da biste napravili posebne postavke za određenu web stranicu, morate dodati adrese web stranica u odjeljke "Blokiraj", "Očisti pri zatvaranju", "Dopusti;
  • Promjene se automatski spremaju kada ih napravite.
  b) Microsoft Internet Explorer – zadane postavke programa Microsoft Internet Explorer dopuštaju pohranu kolačića, ali blokiraju datoteke koje mogu doći s web-mjesta koja ne primjenjuju pravila o privatnosti. Da biste promijenili postavke:
  • kliknite na izbornik "Alati" i odaberite "Internetske opcije";
  • odaberite karticu "Privatnost";
  • kliknite na "Napredno" i odaberite željene postavke;
  • Da biste napravili posebne postavke za određenu uslugu, kliknite na "Stranice", a zatim dodajte adrese web stranica koje mogu pohraniti kolačiće ("Dopusti") ili isključiti ("Blokiraj").
  c) Mozilla Firefox - zadane postavke Mozilla Firefoxa dopuštaju pohranu kolačića. Da biste promijenili postavke:
  • kliknite na izbornik "Alati" (u drugim verzijama: kliknite gumb "Firefox") i odaberite "Opcije";
  • zatim odaberite karticu "Privatnost i sigurnost" i odaberite željene postavke;
  • da biste napravili posebne postavke za određenu web stranicu, kliknite na "Iznimke" i odaberite vlastite postavke za web stranice;
  • potvrdite promjene pomoću gumba "U redu".
  d) Opera - zadane postavke preglednika Opera dopuštaju pohranu kolačića. Da biste promijenili postavke:
  • kliknite na "Logotip opere", odaberite opciju "Postavke", a zatim "Privatnost i sigurnost";
  • Odaberite željene postavke.
  • da biste napravili posebne postavke za određenu uslugu, kliknite na "Upravljanje iznimkama", a zatim unesite željene postavke;
  • potvrdite promjene pomoću gumba "Gotovo".
  e) Safari - zadane postavke preglednika Safari dopuštaju pohranu kolačića. Da biste promijenili postavke:
  • u izborniku "Safari" odaberite opciju "Preference";
  • kliknite na ikonu "Privatnost";
  • Odaberite željene postavke.
  • Da biste napravili posebne postavke za određenu web stranicu, kliknite na "Detalji" i odaberite vlastite postavke za web stranice.
  Ako se ne slažete s ugradnjom terminalne opreme na vaš telefoni, računala, prijenosna računala) kolačići, molimo vas da napravite odgovarajuće promjene u postavkama preglednika. Ako ne uvedete odgovarajuća ograničenja ili isključenja u preglednik koji koristite, pristajete na upotrebu trenutnih (uključujući zadanih) postavki preglednika i na pohranu kolačića. Imajte na umu da ograničenja korištenja kolačića mogu utjecati na neke od funkcionalnosti dostupnih na web stranici Trgovine.

  Koje kolačiće koristimo i zašto?

  Naša upotreba nekih kolačića nužna je kako bismo vam omogućili navigaciju web stranicom Trgovine i optimalno je korištenje, npr. pristup sadržaju ograničen na registrirane korisnike.

  • Također koristimo funkcionalne PrestaShop kolačiće – [jedinstveni broj] za spremanje informacija koje nam omogućuju prilagodbu web stranice Trgovine potrebama i preferencijama korisnika, npr. Da biste zapamtili željeni jezik ili valutu, zapamtili sadržaj košarice ili činjenicu da ste već ispunili upitnike. Ovi kolačići pohranjuju se na vašem uređaju 20 dana.
  • Koristimo SESIJE PHP SES SID datoteke, koje su pohranjene na vašem uređaju dok ne završite sesiju pregledavanja ili zatvorite preglednik. Te datoteke omogućuju prijenos parametara između uzastopnih posjećenih podstranica.
  • Također koristimo kolačiće vezane uz pretplatu na newsletter, tj. newsletCookie (pohranjen 30 dana) i kolačići koji nam omogućuju prikupljanje informacija o tome kako koristiti web stranicu naše Trgovine (pohranjene od 1 sata). do 730 dana), tj. Kolačići _ga, _gid, _gat.
  • Effiki također koristi cookie_ue. Ovaj kolačić instaliran je na krajnjem uređaju posjetitelja naše web stranice koji je prihvatio "klauzulu o kolačićima". Zahvaljujući ovom kolačiću, ako posjetite našu web stranicu u roku od 30 uzastopnih dana, za to vrijeme više nećete vidjeti "klauzulu o kolačićima".
  • Effiki koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža Google LLC. ("Google"). Google Analytics koristi kolačiće koji omogućuju analizu vašeg korištenja naše web stranice. Uz pomoć statistike dobivene uz pomoć Google Analyticsa možemo poboljšati našu ponudu i učiniti je zanimljivijom za vas kao korisnika.
   Više informacija o načelima rada Google Analyticsa, uključujući načela na kojima Google Analytics prikuplja i obrađuje podatke, možete pronaći na web mjestu na: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html, kao i u izjavi o privatnosti na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl& gl=de . Posebno pogledajte odjeljak "Kako Google upotrebljava podatke prikupljene prilikom korištenja web-lokacija i aplikacija naših partnera", koji se može pronaći na stranici www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
   Možete spriječiti prikupljanje podataka koje generira kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu web stranice (uključujući vašu IP adresu) od strane Googlea, kao i obradu tih podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika dostupnog na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
  • Effiki koristi online chat program koji se temelji na sljedećim kolačićima: livechatpro (pohranjen 3 dana) - datoteka potrebna za održavanje veze između Chata i osoblja naše Trgovine, u vrijeme kretanja između sljedećih podstranica.


 11. Izmjene Pravila o privatnosti
  Sve buduće izmjene naših Pravila o privatnosti bit će objavljene na ovoj web stranici. Stoga biste povremeno trebali pregledati ova Pravila o privatnosti za promjene.

Verzija: 25. svibnja 2018 .; Ažurirano 29. kolovoza 2018.

Neobavezan

Košarica

Čestitam! Vaša narudžba ispunjava uvjete za besplatnu dostavu Vi ste ||iznos|| daleko od besplatne dostave.
Nema više dostupnih proizvoda za kupnju