Ova web stranica ima ograničenu podršku za vaš preglednik. Preporučujemo prelazak na Edge, Chrome, Safari ili Firefox.
Čestitam! Vaša narudžba ispunjava uvjete za besplatnu dostavu Vi ste ||iznos|| daleko od besplatne dostave.

Uvjeti i odredbe

Propisi definiraju pravila za pružanje prodajnih usluga putem internetske stranice internetske trgovine koja posluje u domeni: www.effiki.com. To je dokument potreban u čl. 13 Zakona od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača.

Vlasnik i administrator trgovine je tvrtka:

Effiki d.o.o.

sa sjedištem u Siemiatyczeu na ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,

upisan u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra pod KRS brojem 0001005847

NIP 5441539475, REGON 380182080,

telefon: (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com

Broj bankovnog računa: PL 24 1140 2004 0000 3812 1374 3564 (EUR)

Adresa povrata:

Flexls – Effiki
Prolaz 20K, zgrada br 012755.
05-870 Błonie
tel: +48 505 175 676

KUPAC ima pravo, prije narudžbe, pregovarati o svim odredbama ugovora s Prodavateljem, uključujući i one koje mijenjaju odredbe sljedećih propisa - u skladu s dopuštenim propisima. Pregovori, koji bi bili valjani, zahtijevaju pisani oblik. Ako KUPAC podnese ostavku na mogućnost sklapanja ugovora pojedinačnim pregovorima, primjenjuju se sljedeći propisi.

A. Definicije

INTERNETSKA TRGOVINA - znači da se UGOVOR o prodaji ili pružanju usluga sklapa elektroničkim putem, a ako je POTROŠAČ stranka ugovora, odvija se pod uvjetima opisanim u Zakonu od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača (Journal of Laws iz 2014., točka 827).

PRODAVATELJ i DAVATELJ USLUGA - Effiki sp. z o.o. sa sjedištem u Siemiatycze na ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, upisan u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra pod KRS brojem 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080 - kupoprodajni ugovor sklopljen putem internetske stranice INTERNET TRGOVINE www.effiki.com

KUPAC fizička osoba, kao i pravna osoba i organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, čije posebne odredbe daju pravnu sposobnost i koja sklapa ili namjerava sklopiti ugovor ili koristiti druge usluge koje se nude putem web stranice INTERNET TRGOVINE.

POTROŠAČ - KUPAC, fizička osoba koja obavlja pravni posao s PRODAVATELJEM koji nije izravno povezan s njegovom poslovnom djelatnošću - precizna definicija - Građanski zakonik Članak 22.

PRODUCT - artikl ponuđen na prodaju ili usluga koja se nudi u INTERNETSKOJ TRGOVINI.

UVJETI I ODREDBE - ovi propisi o internetskoj trgovini.

KUPOPRODAJNI UGOVOR - ugovor o prodaji PROIZVODA sklopljen na daljinu putem INTERNET TRGOVINE.

ORDER - izjava dana elektroničkim putem ili telefonom o spremnosti na sklapanje ugovora (naručivanje proizvoda ili usluge).

NEWSLETTER - usluga koju prodavatelj pruža elektroničkim putem, a koja se sastoji od slanja komercijalnih i reklamnih informacija na e-mail adresu koju pruža zainteresirana strana.

B. Opće odredbe

 1. Opseg aktivnosti - prodaja narudžbi poštom pomoću web stranice odjeće i tekstilnih proizvoda.
 2. Prodavatelj - kako bi omogućio sklapanje ugovora, Prodavatelj pruža sljedeće usluge putem web stranice internetske trgovine:
  - stvaranje i administriranje korisničkog računa u internetskoj trgovini;
  - obrada obrasca za narudžbu proizvoda u internetskoj trgovini;
  - uz pristanak KUPCA - slanje komercijalnih informacija, promotivnih ponuda i sl. u obliku usluge "biltena".
 3. Pružanje elektroničkih usluga u gore navedenom opsegu je besplatno.
 4. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koji se sastoji od upravljanja i administracije računa KUPCA na WEB stranici sklapa se na neodređeno vrijeme. Zaključak se smatra završetkom postupka registracije KUPCA na WEB STRANICI.
 5. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koji se sastoji od omogućavanja podnošenja Narudžbe u Internetskoj trgovini ispunjavanjem obrasca za narudžbu sklapa se na određeno vrijeme - za razdoblje popunjavanja i obrade narudžbe - i raskida se prilikom podnošenja i prihvaćanja Narudžbe.
 6. Usluga "newslettera" zaključuje se na neodređeno vrijeme. Ugovor se sklapa u trenutku suglasnosti za slanje poruke na adresu KUPCA navedenu prilikom registracije.
 7. POTROŠAČ može odustati od ugovora o pružanju usluge bez navođenja razloga u roku od 14 dana od sklapanja ugovora - osim kada pružanje usluge započne prije tog razdoblja uz pristanak POTROŠAČA - podnošenjem izjave o odustajanju poduzetniku:
  - korištenjem elektroničkog obrasca za povlačenje modela (Prilog UREDBAMA),
  - podnošenjem izjave na web stranici,
  - u obliku e-maila ili u pisanom obliku na adresu PRODAVATELJA (DAVATELJA USLUGA)
 8. U slučaju usluge sklopljene na neodređeno vrijeme, obje strane imaju pravo raskinuti ugovor:
  - POTROŠAČ može raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga u bilo kojem trenutku podnošenjem odgovarajuće izjave u elektroničkom ili pisanom obliku na adresu PRODAVATELJA. PRODAVATELJ će odmah potvrditi primitak izjave. PRODAVATELJ će u roku od 7 dana od primitka obavijesti iz podataka ukloniti evidenciju koja je obuhvaćena zaštitom osobnih podataka vezanih uz uslugu i prestati ih pružati.
  - PRUŽATELJ USLUGA može raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga ako POTROŠAČ objektivno i nezakonito krši Pravilnik - uz obavijest od 30 dana od dana davanja obavijesti. Ako su obje strane u ugovoru poduzetnici, PRUŽATELJ USLUGA može raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga s trenutnim učinkom.
  - PRUŽATELJ USLUGA i KUPAC mogu raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga u bilo kojem trenutku sporazumom stranaka.
 9. Pritužbe će se rješavati odmah, najkasnije u roku od 14 dana. Nerazmatranje prigovora u tom roku znači da je prigovor prihvaćen.
 10. Za suradnju s IT sustavom DAVATELJA USLUGA KUPAC mora imati pristup računalu ili drugom uređaju koji omogućuje komunikaciju s web stranicom STORE putem Interneta. U slučaju računala - sustav bi trebao biti opremljen web preglednikom (na primjer: Mozilla Firefox verzija 11.0 ili novija, Internet Explorer verzije 7.0 ili noviji ili drugi sa sličnim parametrima). Preporučena razlučivost monitora - ne manja od: 1024x768. Mobilni uređaji moraju biti opremljeni softverom - koji osigurava proizvođač uređaja - omogućujući izvođenje operacija ekvivalentnih gore navedenim računalnim preglednicima. Osim toga, potrebno je imati aktivan račun e-pošte. Kako biste u potpunosti iskoristili sve funkcije ONLINE TRGOVINE, potrebno je omogućiti JavaScript i kolačiće. O korištenju skripti i kolačića raspravlja se u PRAVILIMA PRIVATNOSTI koja se nalaze na kartici na web stranici INTERNET TRGOVINE.
 11. KUPAC - dužan je unositi podatke u sustav u skladu s činjenicama, zakonito i moralno. Dostavljeni podaci ne smiju kršiti osobna prava ili imovinska prava trećih strana.
 12. PRODAVATELJ je obveznik PDV-a i izdaje dokument o prodaji - račun ili fakturu za svaku prodaju proizvoda.
 13. Komercijalne informacije - cjenici, opisi, oglasi i druge informacije o Proizvodima na web stranici PRODAVATELJA predstavljaju poziv na sklapanje ugovora u smislu čl. 71 Građanskog zakonika.
 14. Odredbe ovih PRAVILNIKA nisu namijenjene isključivanju ili ograničavanju bilo kakvih prava KUPCA koji je također POTROŠAČ u smislu odredbi Zakona od 23. travnja 1964. godine - Građanski zakonik (Časopis zakona br. 16, točka 93, kako je izmijenjen) - na koje ima pravo prema važećim zakonskim propisima. U slučaju nepoštivanja odredaba ovih PRAVILNIKA s gore navedenim odredbama, ove odredbe prevladavaju.

C. Red.

 1. INTERNETSKA TRGOVINA izvršava narudžbe pošiljkom u sve zemlje svijeta. Prilikom naručivanja iz inozemstva - uvjeti dostave - posebno se troškovi i vrijeme isporuke dogovaraju pojedinačno.
 2. PRODAVATELJ se pridržava Kodeksa dobre prakse u smislu Zakona od 23. kolovoza 2007. o suzbijanju nepoštenih tržišnih praksi (sadržaj dostupan na www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Prije narudžbe, KUPAC mora pročitati ove UVJETE I ODREDBE. Činjenica čitanja i prihvaćanja svih odredbi ovih propisa jasno je potvrđena prilikom registracije u sustav i prije konačne potvrde narudžbe. Obrazac za narudžbu neće biti prihvaćen bez takve potvrde.
 4. Elektronička narudžba može se izvršiti 24 sata dnevno. svakodnevno, 7 dana u tjednu.
 5. Telefonska narudžba može se izvršiti na telefonski broj naveden na kartici KONTAKT. U slučaju ugovora na daljinu telefonom, PRODAVATELJ potvrđuje sadržaj predloženog ugovora slanjem KUPCU evidentiranom na papiru ili drugom trajnom mediju. Za valjanost ugovora POTROŠAČ podnosi izjavu o prihvaćanju uvjeta i sklapanju ugovora - stupa na snagu ako je zabilježen na papiru ili drugom trajnom mediju nakon primitka potvrde od PRODAVATELJA.
 6. Ako sadržaj ugovora pokaže da je POTROŠAČ dužan platiti zbog svoje provedbe - za valjanost ugovora dužan je potvrditi razumijevanje obveze plaćanja iznosa navedenog u ugovoru i dostaviti izjave prihvaćanjem narudžbe s formulom: "NALOG S OBVEZOM PLAĆANJA"
 7. Izvršenje narudžbe (priprema i otprema PROIZVODA) od strane PRODAVATELJA odvija se:
  a) nakon potvrde narudžbe - ako je KUPAC odabrao oblik plaćanja po isporuci;
  b) nakon što PRODAVATELJ primi uplatu na račun - ako je KUPAC odabrao plaćanje unaprijed ili on-line plaćanje, PayPal, kao oblik plaćanja.
 8. Datum dovršetka narudžbe za proizvode na zalihi - ne dulje od 3 radna dana od dogovorenog datuma kao u prethodnoj točki. U većini slučajeva narudžbe se obrađuju u roku od 24 sata. U slučaju proizvoda ponuđenih na zahtjev, datum će biti naveden prilikom narudžbe.
 9. Ako je KUPAC POTROŠAČ, PRODAVATELJ je dužan odmah predati predmet KUPCU, najkasnije trideset dana od dana sklapanja ugovora, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. U slučaju kašnjenja PRODAVATELJA, POTROŠAČ može odrediti dodatni rok za isporuku predmeta, a nakon njegovog neučinkovitog isteka može odustati od ugovora.
 10. Ako PRODAVATELJ izjavi da usluge neće biti ispunjene, druga strana može odustati od ugovora bez određivanja dodatnog roka.

D. Cijene

 1. Cijene proizvoda navedene u ponudi trgovine su cijene u poljskoj valuti i bruto su cijene (uključuju poreze propisane zakonom, uključujući PDV).
 2. Navedene cijene su maloprodajne cijene i ne uključuju popuste i rabate. Rabati i rabati mogu se dodijeliti pojedinačno.
 3. Navedene cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave. Točan trošak dostave daje se prilikom prihvaćanja narudžbe i ovisi o načinu otpreme i vrijednosti narudžbe. Prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu, KUPAC odabire način otpreme i plaćanja i potvrđuje svoj izbor.
 4. Obvezujuća cijena za KUPCA je cijena koja vrijedi u trenutku narudžbe.

b) predmet je moguće uputiti stalnom arbitražnom sudu za zaštitu potrošača, odnosno sudu koji odlučuje u građanskopravnim sporovima koji djeluju u pokrajinskim inspektoratima Trgovinske inspekcije (WIIH) i u njihovim podružnicama.

 1. Arbitražni sudovi potrošača rješavaju sporove između potrošača i poduzetnika ako proizlaze iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora ili ugovora o pružanju usluga.
 2. Za razmatranje slučaja potrebna je suglasnost obiju strana u sporu.
 3. Sud se sastoji od arbitara koje imenuju i predstavnici poduzeća i potrošači. Postupci pred arbitražnim sudom manje su formalizirani od postupaka pred državnim sudom, a njihovo trajanje je također kraće.
 4. Također je mnogo jeftinije, jer nema startnine, a jedini troškovi mogu biti potreba za imenovanjem stručnjaka. Podaci za kontakt stalnih arbitražnih sudova za potrošače dostupni su na internetskim stranicama Ureda za zaštitu tržišnog natjecanja i potrošača na: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 5. c) Predmet je moguće uputiti na posredovanje.
 6. Odvija se u pokrajinskim inspektoratima trgovinske inspekcije - posredovanje između poduzetnika i potrošača, pokrenuto na zahtjev potrošača ili po službenoj dužnosti, besplatno je (osim mogućih troškova mišljenja koje su naručili stručnjaci).
 7. Zadaća Trgovinske inspekcije je objekt Živopisno i neovisno predstavljanje trenutnog pravnog statusa strankama ugovora i mogući prijedlozi za sporazumno rješavanje spora.
 8. Miritelj određuje rok u kojem stranke mogu sklopiti sporazum.

Ako je prekoračeno ili ako barem jedna od stranaka izjavi da ne pristaje na takav završetak predmeta, mirenje se povlači.

 1. Podaci za kontakt pokrajinskih inspektorata za kontrolu trgovine dostupni su na internetskim stranicama Ureda za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača na: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 d) dobiti besplatnu pomoć u rješavanju spora od Federacije potrošača, koristeći besplatnu telefonsku liniju za potrošače 800 007 707.
 2. Sadržaj točaka a), b) i c) gore preuzet je s web stranice http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
 3. Sadržaj priloga sastavni je dio ovih PRAVILNIKA.
 4. Prilog 1. PRAVILNIKU:

Informacije o ostvarivanju prava na odustajanje

 1. Pravo na odustajanje od ugovora:
 2. Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok za odustajanje istječe nakon 14 dana od dana kada ste stekli ili treću stranu koja nije prijevoznik i koju ste naveli da stekne fizičko posjedovanje robe.
 3. Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o odustajanju od ovog ugovora nedvosmislenom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, telefaksom ili e-poštom). Unesite svoje ime, potpunu poštansku adresu i, ako je dostupna, svoj telefonski broj, broj telefaksa i adresu e-pošte:
 4. Možete koristiti obrazac za povlačenje modela, ali to nije obvezno.
 5. Također možete ispuniti i poslati obrazac za povlačenje ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu elektroničkim putem na našoj web stranici [umetnite adresu web stranice].

Ako koristite ovu opciju, odmah ćemo vam poslati potvrdu o primitku podataka o odustajanju od ugovora na trajnom mediju (u pisanom obliku ili putem e-maila).

 1. Da biste zadržali rok za odustajanje od ugovora, dovoljno je da pošaljete informacije o ostvarivanju prava na odustajanje od ugovora prije roka za odustajanje od ugovora. Posljedice odustajanja od ugovora U slučaju odustajanja od ovog ugovora, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja primljena od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz načina isporuke koji ste odabrali, a ne najjeftiniji standardni način dostave koji nudimo), odmah, a u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kada smo obaviješteni o vašoj odluci o ostvarivanju prava na odustajanje od ovog ugovora. Vratit ćemo vam plaćanje istim načinima plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako ste izričito dogovorili drugačije; U svakom slučaju, nećete snositi nikakve naknade kao rezultat ove nadoknade. Možemo uskratiti povrat novca dok ne primimo predmet ili dok nam se ne dostavi dokaz o njegovom povratu, ovisno o tome što nastupi prije. Molimo vas da vratite ili predate predmet na adresu za korespondenciju navedenu u PRAVILNIKU, odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o odustajanju od ovog ugovora.
 2. Rok je ispunjen ako robu pošaljete natrag prije isteka roka od 14 dana. Morat ćete snositi izravne troškove povrata robe.
 3. Vi ste odgovorni samo za smanjenje vrijednosti stvari koje proizlaze iz korištenja na drugačiji način nego što je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja stvari.
 4. POTROŠAČ nema pravo odustati od ugovora na daljinu u sljedećim slučajevima: ugovor o pružanju usluga, ako je poduzetnik u potpunosti izvršio uslugu uz izričitu suglasnost potrošača, koji je prije početka usluge obaviješten da će poduzetnik, nakon što ispuni uslugu, izgubiti pravo na odustajanje od ugovora; ugovor u kojem cijena ili naknada ovise o fluktuacijama na financijskom tržištu nad kojima poduzetnik nema kontrolu i koje se mogu dogoditi prije roka za povlačenje ugovora;
 5. ugovor u kojem je predmet usluge nefabricirani predmet, proizveden u skladu sa specifikacijama potrošača ili koji služi za zadovoljavanje individualnih potreba;
 6. za sporazum u kojem je predmet usluge predmet koji se brzo pogoršava ili ima kratak rok trajanja;
 7. za sporazum u kojem je predmet usluge predmet isporučen u zapečaćenom pakiranju, koji se ne može vratiti nakon otvaranja pakiranja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je pakiranje otvoreno nakon isporuke; za sporazum u kojem su predmet usluge predmeti koji nakon isporuke zbog svoje prirode ostaju nerazdvojno povezani s drugim predmetima;

Ja. ugovor u kojem su predmet usluge alkoholna pića, čija je cijena dogovorena sklapanjem ugovora o kupoprodaji, a čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija vrijednost ovisi o tržišnim fluktuacijama nad kojima poduzetnik nema kontrolu;

 1. ugovor u kojem je potrošač izričito zatražio od poduzetnika da dođe k njemu radi hitnih popravaka ili održavanja.
 2. Ako poduzetnik pruža dodatne usluge osim onih koje je zatražio potrošač ili pruža predmete koji nisu rezervni dijelovi potrebni za popravak ili održavanje, potrošač ima pravo odustati od ugovora u vezi s dodatnim uslugama ili predmetima;
 3. za sporazum u kojem su predmet usluge zvučne ili vizualne snimke ili računalni softver isporučen u zapečaćenom pakiranju, ako je paket otvoren nakon isporuke; ugovore o isporuci novina, časopisa ili časopisa, osim pretplatničkih ugovora;
 4. ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 5. ugovore o zakupu zgrade ili prostora u svrhe koje nisu stambene, prijevoz robe, najam automobila, ugostiteljstvo, usluge razonode, ako se u ugovoru navodi dan ili razdoblje pružanja usluge;
 6. ugovore o isporuci digitalnog sadržaja koji nisu zabilježeni na materijalnom mediju, ako je izvršenje započelo izričitom suglasnošću potrošača prije roka za odustajanje od ugovora i nakon obavještavanja poduzetnika o gubitku prava na odustajanje od ugovora. Prilog 2. – Predložak izjave o odustajanju od ugovora.docx
 7. 3 - Uzorak obrasca za pritužbe.docx Prilog 4. – Uzorak obrasca za povrat proizvoda.pdf
 8. 5 – Uzorak obrasca za zamjenu proizvoda.pdf

J.


Neobavezan

Košarica

Čestitam! Vaša narudžba ispunjava uvjete za besplatnu dostavu Vi ste ||iznos|| daleko od besplatne dostave.
Nema više dostupnih proizvoda za kupnju