Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.
Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing U bent ||bedrag|| weg van gratis verzending.

Regelgeving

Voorwaarden & Voorwaarden

PARTIJEN BIJ DE TRANSACTIES

 1. De klanten van onze internetwinkel tirrotti.com, later aangeduid als de "Winkel", moeten meerderjarige privépersonen zijn die over volledige rechtshandelingscapaciteit beschikken of rechtspersonen en eenheden van een organisatie die niet over de volledige rechtsvorderingscapaciteit beschikken, maar bevoegd zijn om namens hen rechten te verwerven en verplichtingen op zich te nemen.
 2. De eigenaresse van de winkel is Anna Sadzińska, die de bedrijfsactiviteit runt onder de naam "Effiki Sp. z o.o. sp. k." met statutaire zetel in Siemiatycze, ul. Wierzbowa 8, ingeschreven in het register van economische activiteiten met een nummer 38018208000000, belastingregistratienummer 5441539475, later aangeduid als de "verkoper".

ONDERWERPEN VAN DE TRANSACTIE

 1. De transacties die via de website www.tirrotti.pl/sklep worden uitgevoerd, hebben betrekking op producten die worden genoemd in het aanbod dat op de website www.tirrotti.pl/sklep wordt weergegeven op het moment van het plaatsen van de bestelling van een bepaalde klant, later "producten" genoemd.
 2. De prijzen van alle producten die in het aanbod van de winkel zijn opgenomen, zijn in Poolse zloty's (PLN), inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw), maar niet inclusief de verzendkosten, tenzij een duidelijke beschrijving van een bepaald product duidelijk anders vermeldt.
 3. De kosten van de levering van het Product zijn voor rekening van de Klant.

PLAATSEN VAN BESTELLINGEN

 1. Om een bepaald Product te kopen dat deel uitmaakt van het aanbod van de Winkel, is het noodzakelijk om een Bestelformulier in te vullen en te accepteren dat beschikbaar is op de website www.tirrotti.com, wat gelijk staat aan het plaatsen van de bestelling door een Klant.
 2. Tirrotti online winkel behoudt zich het recht voor om de geplaatste bestellingen te verifiëren door contact op te nemen met de potentiële koper via telefoon of e-mail voordat de bestelling wordt uitgevoerd.

UITVOERING VAN ORDERS

 1. Bestellingen kunnen het hele jaar door 24 uur per dag worden geplaatst door het bestelformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van de winkel. Het feit dat de klant de bestelling heeft geplaatst, wordt automatisch gemeld door het systeem van de winkel en er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres van de klant dat is vermeld in het ingevulde bestelformulier en waarin de klant wordt gevraagd op de link te klikken die een specifieke bestelling bevestigt. Alle bestellingen dienen elektronisch bevestigd te worden na ontvangst van de hierboven vermelde e-mail. De Store behoudt zich het recht voor om de bestelling aanvullend telefonisch te bevestigen.
 2. In het geval van het niet ontvangen van de elektronische bevestiging van de bestelling aan de Winkel binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling, wordt de geplaatste bestelling geannuleerd en worden alle persoonlijke gegevens van de Klant die in de bestelinformatie zijn opgenomen, verwijderd uit de database van de Winkel.
 3. Wanneer de betaling voor de bestelling van bepaalde producten wordt geregistreerd als zijnde overgemaakt op de bankrekening van de Winkel, treedt de verkoopovereenkomst tussen de Klant en de TIRROTTI.COM internetwinkel in werking.
 4. Bij het invullen van de bestelbon dient de Klant de juistheid van de verstrekte informatie te garanderen. In het bijzonder moeten de door de Klant verstrekte gegevens waarheidsgetrouw zijn en moeten zij de Winkel in staat stellen zijn verplichtingen na te komen zoals vastgelegd in het verkoopcontract. Het niet nakomen van de verplichting van de Klant om de juiste juistheid van de informatie te verstrekken, belast de Klant en kan een schadevergoeding van zijn kant creëren, met inbegrip van de kosten van verzending, een betalingsoproep en andere gerechtvaardigde kosten die door de Winkel werden gedragen om de gegeven bestelling uit te voeren.

BETAALMETHODEN

 1. De Koper kan de bestelling contant betalen bij ontvangst van de bestelde goederen aan de koerier bij aflevering.
 2. De Koper kan de bestelling vooraf betalen via overschrijving met behulp van de informatie die beschikbaar is in de e-mail waarin wordt gevraagd om de bestelling te bevestigen. Op het moment dat het verschuldigde bedrag op de bankrekening van TIRROTTI.COM is geregistreerd, wordt de bestelling naar de Koper verzonden samen met een btw-factuur, in overeenstemming met dit Reglement.
 3. De afwikkelingen van de creditcard- en e-overschrijvingstransacties worden uitgevoerd met behulp van de bemiddelingsdiensten van het afwikkelingscentrum DotPay.

BEWIJS VAN AANKOOP

 1. Bij alle producten is een btw-factuur bijgevoegd als aankoopbewijs.
 2. Tirrotti.PL behoudt zich het recht voor om de afgifte van het aankoopbewijs duplicaat aan de Koper te weigeren. De Koper is verplicht om na te gaan of het verkoopbewijs bij de zending was gevoegd.
 3. Als de btw-factuur aan een bedrijf moet worden uitgereikt, moet de verkoper hiervan op de hoogte worden gesteld en moeten de nodige aanvullende gegevens worden verstrekt tijdens het plaatsen van de bestelling.

LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Leveringen van producten die in de tirrotti.pl/sklep internetwinkel zijn besteld, vinden plaats op het grondgebied van de Republiek Polen, tenzij de koper een verzoek indient om de bestelling naar het buitenland te verzenden.
 2. Leveringen worden uitgevoerd op het door de Koper opgegeven adres via UPS-koeriersdiensten of andere binnen 7 werkdagen na registratie van de overschrijving op de bankrekening op tirrotti.pl/sklep, indien de betaling vooraf wordt gedaan, of binnen 7 dagen nadat de bestelling is geplaatst en de Koper de optie betaling bij levering heeft geselecteerd. De internetwinkel tirrotti.pl/sklep zal er echter naar streven om de bestelling indien mogelijk binnen de termijn van 7 dagen te leveren.
 3. In het geval van producten die niet beschikbaar zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling, kan de levertijd langer zijn dan 7 dagen, maar de koper zal hiervan op de hoogte worden gebracht
 4. Leveringen op het grondgebied van Polen worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende prijslijst:

- regulier pakket bezorgd door postdiensten: 10 PLN

- koerierslevering na een bankoverschrijving op de rekening van het bedrijf Tirrotti werd bevestigd: 10 PLN

tenzij er een speciale aanbieding voor een product van kracht is.

KLACHTEN EN GARANTIE

 1. Na ontvangst van de levering en in aanwezigheid van de koerier moet het pakket worden gecontroleerd op pakket- en inhoudsschade, evenals of de inhoud in overeenstemming is met de geplaatste bestelling. In geval van inconsistentie van de producten in het pakket met de bestelling of als er schade is toegebracht aan het pakket of de inhoud ervan, moet de koper deze informatie op de vrachtbrief van de vervoerder plaatsen, deze ondertekenen en de Tirrotti hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via e-mail op het adres info@tirrotti.com Alle klachten worden onmiddellijk behandeld. Het in ontvangst nemen van het pakket zonder klachten over de inhoud en het ondertekenen van de vrachtbrief wordt gezien als het accepteren van de conformiteit met de bestelling en dat er geen schade aan het pakket is aangericht.
 2. Volgens de wet van 2 maart 2000 betreffende de bescherming van bepaalde consumenten en de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gevaarlijk product, kan een klant een product dat hij in de internetwinkel tirrotti.PL/sklep heeft gekocht, binnen 10 dagen na levering zonder opgave van redenen retourneren. Het is alleen mogelijk als de producten niet zijn gebruikt en op geen enkele manier zijn beschadigd. De geretourneerde producten, compleet en in de originele verpakking, moeten op eigen kosten van de koper naar het Tirrotti-adres worden gestuurd, samen met het bijgevoegde bewijs van levering. TIRROTTI.COM internetwinkel garandeert de teruggave van het bedrag dat gelijk is aan de prijs van het product op het moment van de transactie. Het bedrag wordt binnen 5 werkdagen na levering van het product aan Tirrotti teruggestort op de door de koper opgegeven rekening. De kosten van levering en retourzending van het product worden niet terugbetaald.

SLOTBEPALINGEN

 1. De verschillen tussen het online betaalde product en het geleverde product als gevolg van individuele instellingen van de computer van de Koper, bijvoorbeeld kleur, verhoudingen etc. van het product worden niet geaccepteerd als grond voor het indienen van een klacht van de klant.
 2. Het aanbod op de website van Tirrotti vormt geen commercieel aanbod in de zin van artikel 543 van het burgerlijk wetboek. Alle informatie met betrekking tot het aanbod van de Tirrotti is in overeenstemming met de catalogusinformatie op de website van Tirrotti. De internetwinkel behoudt zich TIRROTTI.COM het recht voor om fouten te maken.
 3. Indien dit Reglement niet in overeenstemming is met dit Reglement, zijn de toepasselijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 4. Alle producten en namen die op de website worden gepresenteerd, worden gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn eigendom van TIRROTTI.COM.
 5. Klantgegevens worden door Tirrotti.com opgeslagen in overeenstemming met de voorschriften van de wet op de bescherming van persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt in verband met de bedrijfsactiviteiten van de winkel.
 6. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper het Reglement.

Optioneel

Cart

Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing U bent ||bedrag|| weg van gratis verzending.
Er zijn geen producten meer te koop