Deze site heeft beperkte ondersteuning voor uw browser. We raden aan om over te schakelen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.
Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing U bent ||bedrag|| weg van gratis verzending.

Algemene voorwaarden

Het reglement bepaalt de regels voor het verlenen van verkoopdiensten via de website van de webwinkel die opereert onder het domein: www.effiki.com. Het is een document dat vereist is op grond van art. 13 van de wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van de consument.

De eigenaar en beheerder van de winkel is het bedrijf:

Effiki LLC

met hoofdkantoor in Siemiatycze op ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,

ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale gerechtelijk register onder KRS-nummer 0001005847

NIP 5441539475, REGON 380182080,

telefoon: (48) 535-718-817, e-mail: info@effiki.com

Bankrekeningnummer: PL 24 1140 2004 0000 3812 1374 3564 (EUR)

Adres voor retourzendingen:

Flexls – Effiki
Pass 20K, gebouw nr. 9
05-870 Błonie
Tel.: +48 505 175 676

De KOPER heeft het recht om, alvorens de bestelling te plaatsen, met de verkoper te onderhandelen over alle bepalingen van het contract, met inbegrip van die welke de bepalingen van de volgende voorschriften wijzigen - binnen de toegestane voorschriften. Onderhandelingen zijn alleen geldig als ze geldig zijn. Indien de KOPER afziet van de mogelijkheid om een contract af te sluiten door middel van individuele onderhandelingen, zijn de volgende regels van toepassing.

Een. Definities

ONLINE WINKEL - betekent dat het CONTRACT voor de verkoop of levering van diensten elektronisch wordt gesloten en als een CONSUMENT partij is bij het contract, vindt het plaats onder de voorwaarden beschreven in de wet van 30 mei 2014 betreffende consumentenrechten (Staatsblad van 2014, item 827) .

VERKOPER en DIENSTVERLENER - Effiki sp. z o.o. met hoofdkantoor in Siemiatycze bij ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, ingeschreven in het register van ondernemers van het nationale gerechtelijk register onder het KRS-nummer 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080 - verkoopovereenkomst gesloten via de website van de INTERNET STORE www.effiki.com

KLANT een natuurlijke persoon, evenals een rechtspersoon en een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, en die een contract sluit of voornemens is te sluiten of gebruik maakt van andere diensten die worden aangeboden via de website van de INTERNET STORE.

CONSUMENT - KLANT, een natuurlijke persoon die met de VERKOPER een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit - nauwkeurige definitie - Artikel 22 van het Burgerlijk Wetboek.

PRODUCT - een artikel dat te koop wordt aangeboden of een dienst die wordt aangeboden in de INTERNETWINKEL.

ALGEMENE VOORWAARDEN - dit ONLINE SHOP-reglement.

VERKOOPOVEREENKOMST - een contract voor de verkoop van een PRODUCT dat op afstand wordt gesloten via de INTERNETWINKEL.

ORDER - een verklaring die elektronisch of telefonisch wordt afgelegd over de bereidheid om een contract te sluiten (het bestellen van een product of dienst).

NIEUWSBRIEF - een dienst die elektronisch wordt geleverd door de VERKOPER, bestaande uit het verzenden van commerciële en publicitaire informatie naar het e-mailadres dat door de geïnteresseerde partij is opgegeven.

B. Algemene bepalingen

 1. Reikwijdte van de activiteit - postorderverkoop via de website van kleding en textielartikelen.
 2. De verkoper - om het sluiten van de overeenkomst mogelijk te maken, biedt de verkoper de volgende diensten aan via de website van de online winkel:
  - het aanmaken en beheren van een klantaccount in de online winkel;
  - het verwerken van de bestelbon voor producten in de webshop;
  - met toestemming van de KLANT - het verzenden van commerciële informatie, promotionele aanbiedingen, enz. in de vorm van een "nieuwsbrief"-service.
 3. Het aanbieden van elektronische diensten in het bovengenoemde kader is gratis.
 4. Het contract voor de levering van elektronische diensten bestaande uit het beheer en de administratie van het Account van de KLANT op de WEBSITE wordt afgesloten voor onbepaalde duur. De conclusie wordt beschouwd als de voltooiing van het registratieproces van de KLANT op de WEBSITE.
 5. De overeenkomst voor de levering van elektronische diensten die bestaat in het mogelijk maken van het plaatsen van een bestelling in de online winkel door het invullen van het bestelformulier, wordt gesloten voor bepaalde tijd - voor de periode van het invullen en verwerken van de bestelling - en wordt beëindigd bij het indienen en accepteren van de bestelling.
 6. De dienst "nieuwsbrief" wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. Het contract wordt gesloten op het moment van toestemming om een bericht te sturen naar het adres van de KLANT dat tijdens de registratie is opgegeven.
 7. De CONSUMENT kan de overeenkomst voor de levering van de dienst zonder opgave van redenen herroepen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst - behalve wanneer de levering van de dienst vóór deze termijn begint met toestemming van de CONSUMENT - door een herroepingsverklaring in te dienen bij de ondernemer:
  - met gebruikmaking van het elektronische modelformulier voor herroeping (bijlage bij de VERORDENINGEN);
  - door een verklaring in te dienen op de website,
  - in de vorm van een e-mail of schriftelijk naar het adres van de VERKOPER (DIENSTVERLENER)
 8. In het geval van een dienst die voor onbepaalde tijd wordt gesloten, hebben beide partijen het recht om het contract te beëindigen:
  - De CONSUMENT kan de overeenkomst voor de levering van elektronische diensten op elk moment beëindigen door een passende verklaring in elektronische of schriftelijke vorm in te dienen op het adres van de VERKOPER. De VERKOPER zal onmiddellijk de ontvangst van de verklaring bevestigen. De VERKOPER zal binnen 7 dagen na ontvangst van de kennisgeving de bestanden die vallen onder de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de dienst uit de gegevens verwijderen en de levering ervan stopzetten.
  - De DIENSTVERLENER kan het contract voor de levering van elektronische diensten beëindigen als de CONSUMENT objectief en onrechtmatig de Regelgeving op grove wijze schendt - met een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de datum van de kennisgeving. Indien beide partijen bij de overeenkomst ondernemers zijn, kan de DIENSTVERLENER de overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten met onmiddellijke ingang beëindigen.
  - De Dienstverlener en de KLANT kunnen het contract voor de levering van elektronische diensten te allen tijde beëindigen met instemming van de partijen.
 9. Klachten worden onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen, in behandeling genomen. Indien de klacht niet binnen deze termijn in behandeling wordt genomen, betekent dit dat de klacht wordt aanvaard.
 10. Om samen te werken met het IT-systeem van de DIENSTVERLENER, moet de KLANT toegang hebben tot een computer of ander apparaat dat communicatie met de website van de STORE via internet mogelijk maakt. In het geval van een computer moet het systeem zijn uitgerust met een webbrowser (bijvoorbeeld: Mozilla Firefox versie 11.0 of hoger, Internet Explorer versie 7.0 of hoger of iets anders met vergelijkbare parameters). Aanbevolen monitorresolutie - niet minder dan: 1024x768. Mobiele apparaten moeten zijn uitgerust met software - geleverd door de fabrikant van het apparaat - die het mogelijk maakt om bewerkingen uit te voeren die gelijkwaardig zijn aan de bovengenoemde computerbrowsers. Daarnaast is het noodzakelijk om een actief e-mailaccount te hebben. Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle functies van de ONLINE STORE, is het noodzakelijk om JavaScript en cookies in te schakelen. Het gebruik van scripts en cookies wordt besproken in het PRIVACYBELEID dat zich bevindt in het tabblad op de website van de INTERNET STORE.
 11. KLANT - is verplicht om gegevens in het systeem in te voeren in overeenstemming met de feiten, wettig en moreel. De verstrekte gegevens mogen geen inbreuk maken op persoonlijke rechten of eigendomsrechten van derden.
 12. De VERKOPER is een btw-plichtige en geeft een verkoopdocument af - een ontvangstbewijs of factuur voor elke verkoop van een product.
 13. Commerciële informatie - prijslijsten, beschrijvingen, advertenties en andere informatie over de Producten op de website van de VERKOPER vormen een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst in de zin van art. 71 van het Burgerlijk Wetboek.
 14. De bepalingen van dit REGLEMENT zijn niet bedoeld om de rechten van de KLANT die tevens CONSUMENT is in de zin van de bepalingen van de wet van 23 april 1964 - Burgerlijk Wetboek (Staatsblad nr. 16, item 93, zoals gewijzigd) - uit te sluiten of te beperken waartoe hij recht heeft op grond van de toepasselijke wettelijke voorschriften. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit REGLEMENT met de bovenstaande bepalingen, prevaleren deze bepalingen.

C. Volgorde.

 1. DE ONLINE WINKEL voert bestellingen uit met verzending naar alle landen van de wereld. Bij bestellingen vanuit het buitenland - verzendvoorwaarden - worden met name kosten en levertijd individueel overeengekomen.
 2. De VERKOPER leeft de Code van Goede Praktijk na in de zin van de wet van 23 augustus 2007 betreffende de bestrijding van oneerlijke marktpraktijken (inhoud beschikbaar op www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Alvorens een bestelling te plaatsen, dient de KLANT deze ALGEMENE VOORWAARDEN te lezen. Het feit dat u alle bepalingen van dit reglement hebt gelezen en aanvaardt, wordt duidelijk bevestigd tijdens de registratie in het systeem en vóór de definitieve bevestiging van de bestelling. Zonder deze bevestiging wordt de bestelbon niet aanvaard.
 4. Een elektronische bestelling kan 24 uur per dag worden geplaatst. dagelijks, 7 dagen per week.
 5. Een telefonische bestelling kan worden geplaatst op het telefoonnummer dat is opgegeven in het tabblad CONTACT. In het geval van een overeenkomst op afstand per telefoon, bevestigt de VERKOPER de inhoud van de voorgestelde overeenkomst door deze op papier of een andere duurzame drager aan de KLANT te sturen. Voor de geldigheid van het contract dient de CONSUMENT een verklaring in van aanvaarding van de voorwaarden en het sluiten van het contract - het is van kracht als het op papier of een andere duurzame drager is vastgelegd na ontvangst van een bevestiging van de VERKOPER.
 6. Als uit de inhoud van het contract blijkt dat de CONSUMENT verplicht is om te betalen vanwege de uitvoering ervan - voor de geldigheid van het contract, is hij verplicht om het begrip van de verplichting om het in het contract gespecificeerde bedrag te betalen te bevestigen en verklaringen in te dienen door de bestelling te accepteren met de formule: "BESTELLING MET BETALINGSVERPLICHTING"
 7. De uitvoering van de bestelling (voorbereiding en verzending van PRODUCTEN) door de VERKOPER vindt plaats:
  a) na bevestiging van de bestelling - als de KLANT bij levering heeft gekozen voor de vorm van betaling;
  b) nadat de VERKOPER de betaling op de rekening heeft ontvangen - als de KLANT heeft gekozen voor vooruitbetaling of online betaling, PayPal, als betaalmiddel.
 8. De voltooiingsdatum van de bestelling voor producten op voorraad - niet langer dan 3 werkdagen vanaf de overeengekomen datum zoals in het vorige punt. In de meeste gevallen worden bestellingen binnen 24 uur verwerkt. In het geval van producten die op aanvraag worden aangeboden, wordt de datum vermeld bij het plaatsen van de bestelling.
 9. Indien de KLANT een CONSUMENT is, is de VERKOPER verplicht het artikel onmiddellijk aan de KLANT te overhandigen, uiterlijk dertig dagen na de datum van het sluiten van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. In geval van vertraging door de VERKOPER kan de CONSUMENT een extra termijn vaststellen voor de levering van het artikel en na het verstrijken van de geldigheidsduur kan hij de overeenkomst herroepen.
 10. Indien de VERKOPER verklaart dat de diensten niet zullen worden uitgevoerd, kan de andere partij de overeenkomst herroepen zonder een bijkomende termijn vast te stellen.

D. Prijzen

 1. De productprijzen die in het aanbod van de winkel worden vermeld, zijn prijzen in Poolse valuta en zijn brutoprijzen (inclusief wettelijk verplichte belastingen, inclusief btw).
 2. De vermelde prijzen zijn detailhandelsprijzen en zijn exclusief kortingen en rabatten. Kortingen en rabatten kunnen afzonderlijk worden toegekend.
 3. De opgegeven productprijzen zijn exclusief verzendkosten. De exacte verzendkosten worden vermeld bij het accepteren van de bestelling en zijn afhankelijk van de verzendmethode en de waarde van de bestelling. Bij het invullen van het bestelformulier selecteert de KLANT de verzend- en betalingswijze en bevestigt hij zijn keuze.
 4. De prijs die bindend is voor de KLANT is de prijs die geldig is op het moment van het plaatsen van de bestelling.

E. Betaalmethoden

 1. Onder rembours - na ontvangst van verzonden producten
 2. vooruitbetaling - door overschrijving op de bankrekening die in de gegevens van de VERKOPER is opgegeven of in de orderbevestiging is verzonden
 3. PayNow online betalingssysteem - een systeem dat wordt beheerd door mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-950 Warschau
 4. PayPal online betalingssysteem - een systeem dat wordt beheerd door PayPal Polska Spółka z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113, Warschau;
 5. Creditcards: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 6. Indien wordt gekozen voor de betaling in de vorm van een vooruitbetaling via overschrijving, is de KLANT verplicht om de prijs uit hoofde van de Verkoopovereenkomst te betalen binnen 3 dagen na de datum van de totstandkoming ervan, tenzij de Partijen bij de Verkoopovereenkomst anders overeenkomen.
 7. De entiteit die online betalingen in kaartbetalingen afhandelt, is Blue Media S.A.".
 8. De VERKOPER heeft het recht om de beschikbare betaalmethoden te beperken, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk eisen van vooruitbetaling.

F. Verzending van goederen

 1. Verzend(bezorg)kosten worden berekend volgens de actuele prijslijsten van koeriersbedrijven en zijn afhankelijk van het gewicht, de grootte van de zending, de keuze van de bezorgmethode en de gekozen betaalmethode. Bij het invullen van het interactieve bestelformulier wordt de KLANT geïnformeerd over de kosten en kiest hij de methode en aanvaardt hij de verzendkosten bij het plaatsen van de BESTELLING.
 2. Gedetailleerde informatie over de verzendkosten vindt u in het tabblad "Verzendkosten" op de website van de INTERNET STORE.
 3. De leveringskosten zijn ten laste van de KLANT, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het productaanbod.
 4. In het geval van verzending naar het buitenland worden verzendkosten en leveringsdatum individueel overeengekomen. Wij verzenden de gekochte producten per koerier DPD.

G. Klachten en herroeping van de overeenkomst (retourzendingen) in relaties met KLANTEN die geen CONSUMENTEN zijn (geldt voor ondernemers).

 1. Dit deel van het Reglement is alleen van toepassing in relaties met KOPERS die geen CONSUMENTEN zijn.
 2. Bij het afhalen van het pakket met de bestelde producten is de KLANT die geen CONSUMENT is, verplicht om het pakket tijdig en op de voor dergelijke pakketten geaccepteerde wijze te inspecteren. Indien zij vaststelt dat het Product tijdens het transport verloren is gegaan of beschadigd is geraakt, is zij verplicht alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de aansprakelijkheid van de vervoerder vast te stellen.
 3. De aansprakelijkheid van de VERKOPER ten opzichte van de KLANT die geen CONSUMENT is, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt - zowel in het kader van een enkele vordering als voor alle vorderingen in totaal - tot het bedrag van de betaalde prijs en de leveringskosten volgens de gesloten overeenkomst. De VERKOPER is jegens de KLANT die geen CONSUMENT is, alleen aansprakelijk voor typische schade die voorzienbaar was op het moment van het sluiten van de overeenkomst en is niet aansprakelijk voor de gederfde voordelen voor de KLANT die geen CONSUMENT is.
 4. Alle geschillen die ontstaan tussen de Verkoper/Dienstverlener en de KLANT die geen CONSUMENT is, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is voor de plaats van vestiging van de VERKOPER.
 5. Voorschriften betreffende de beginselen van garantie voor gebreken en kwaliteitsgaranties - hierboven niet genoemd - in contracten met ondernemers worden rechtstreeks overgenomen in de bewoordingen die zijn aangenomen in het Burgerlijk Wetboek, artikelen 556-581.

H. Het recht om de overeenkomst te herroepen (TERUGZENDING VAN GOEDEREN) in het geval van verkoop op afstand met deelname van de CONSUMENT.

 1. Op grond van artikel 27 van de wet op de consumentenrechten (Staatsblad van 2014, item 827), heeft de CONSUMENT door het sluiten van een "overeenkomst op afstand" - het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen - binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van inbezitneming van het PRODUCT (indien het product bestaat uit vele artikelen die afzonderlijk worden geleverd, in partijen of delen begint de termijn met de inbezitneming van het laatste artikel, de laatste partij of het laatste gedeelte, indien de overeenkomst bestaat uit de regelmatige levering van de Producten gedurende een bepaalde periode - vanaf de inbezitneming van de eerste van de Producten - of in het geval van diensten of een overeenkomst van een andere aard - 14 dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst, indien de koper echter een CONSUMENT is, wordt de levering van het verkochte goed aan de koper geacht door de VERKOPER aan de vervoerder te zijn toevertrouwd, indien de VERKOPER geen invloed heeft gehad op de keuze van de vervoerder door de koper. de overeenkomst, heeft de CONSUMENT recht op vergoeding van de gemaakte kosten. anders dan de goedkoopste standaardmethode die door de VERKOPER wordt aangeboden - de VERKOPER is niet verplicht om de CONSUMENT extra kosten te vergoeden die hoger zijn dan de goedkoopste methode. Voorwaarde voor het aanhouden van de termijn is het indienen van een verklaring van herroeping van de overeenkomst binnen deze termijn aan de VERKOPER. De elektronisch verzonden verklaring is ook belangrijk - u kunt het kant-en-klare formulier (Verklaring van herroeping van het contract) gebruiken. Indien de verklaring in elektronische vorm wordt ingediend, zal de VERKOPER de CONSUMENT onmiddellijk op een duurzame drager een ontvangstbevestiging van de verklaring van herroeping van de overeenkomst sturen.
 2. Na verzending van de verklaring is de CONSUMENT verplicht om binnen 14 kalenderdagen (gerekend vanaf de datum van verzending van de verklaring van herroeping van de overeenkomst) terug te sturen naar het CORRESPONDENTIEADRES dat is opgegeven in de gegevens van de VERKOPER - tenzij de VERKOPER heeft aangeboden het PRODUCT zelf op te halen. De datum van verzending van het pakket is bepalend voor het halen van de deadline.
 3. De CONSUMENT is verantwoordelijk voor het verminderen van de waarde van het artikel als gevolg van het gebruik ervan op een andere manier dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen.
 4. De VERKOPER zal de door hem verrichte betalingen binnen de 14 kalenderdagen terugstorten, met inbegrip van de kosten voor de levering van de goederen van de VERKOPER aan de CONSUMENT. De VERKOPER kan echter wachten met de terugbetaling totdat het artikel is geretourneerd of de consument het bewijs van de terugzending levert - afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet. De VERKOPER zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als dat door de CONSUMENT wordt gebruikt, tenzij de CONSUMENT uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van retournering, die voor hem geen extra kosten met zich meebrengt.
 5. De directe kosten voor het terugsturen van het PRODUCT naar de VERKOPER zijn voor rekening van de CONSUMENT (KLANT).
 6. De CONSUMENT is niet gerechtigd een overeenkomst op afstand te herroepen in de in de bijlage genoemde gevallen.
 7. De VERKOPER aanvaardt geen pakketten die onder rembours worden verzonden. Retourzendingen moeten goed worden beveiligd tegen beschadiging tijdens het transport.

L. Aansprakelijkheid onder de garantie en garantie bij verkoop met de CONSUMENT.

 1. De VERKOPER is verplicht om het PRODUCT dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst - zonder gebreken - te leveren.
 2. De verkoper is onder de garantie aansprakelijk voor fysieke gebreken die bestonden op het moment dat het gevaar op de koper overging of die het gevolg waren van een oorzaak die inherent is aan het verkochte artikel op hetzelfde moment - voor een periode van 2 jaar.
 3. De VERKOPER informeert dat in het geval van PRODUCTEN die ook onder de garantie vallen, de rechten van de koper en de verplichtingen van de garant in dit opzicht zijn gespecificeerd en moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in het GARANTIEBOEK. De GARANTIE die wordt verleend voor het verkochte PRODUCT is een bijkomend recht en sluit de rechten van de CONSUMENT uit hoofde van de aansprakelijkheid van de Verkoper op grond van de bepalingen inzake garantie voor gebreken aan het verkochte goed (artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek) niet uit, beperkt of schort deze niet op.
 4. De verkoper is vrijgesteld van aansprakelijkheid onder de garantie als de CONSUMENT op de hoogte was van het gebrek op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 5. In geval van een gebrek of niet-conformiteit van het geleverde PRODUCT met de overeenkomst, heeft de CONSUMENT het recht om een klacht in te dienen.
 6. Om een klacht in te dienen, raden wij de CONSUMENT aan het klachtenprotocol (DrukReklamacyjny.doc) in te vullen, of in een andere vorm de gronden voor de klacht en de eisen voor het verhelpen van gebreken te beschrijven, en de kennisgeving per e-mail of per post te sturen naar het correspondentieadres van de VERKOPER dat in de header is vermeld. Meldingen kunnen ook telefonisch of mondeling worden gedaan.
 7. Gebrekkig PRODUCT - in overleg met de VERKOPER - indien het mogelijk en doelmatig is - zal de CONSUMENT die de rechten uit hoofde van de garantie uitoefent, verplicht zijn om op kosten van de VERKOPER het artikel af te leveren op de plaats die in de koopovereenkomst is aangegeven, en indien een dergelijke plaats niet in de overeenkomst is gespecificeerd - op de plaats, waarin het artikel aan de CONSUMENT is geleverd. Indien, als gevolg van het type artikel of de wijze van installatie, de levering van het artikel door de KLANT buitengewoon moeilijk zou zijn, is de KLANT verplicht het artikel ter beschikking te stellen van de VERKOPER op de plaats waar het artikel zich bevindt.
 8. Indien het verkochte goed een gebrek vertoont, kan de KLANT een verklaring indienen met het verzoek om een prijsvermindering of herroeping van de overeenkomst, tenzij de VERKOPER onmiddellijk en zonder onnodig ongemak voor de koper het gebrekkige artikel vervangt door een gebrekkig artikel of het gebrek verwijdert. Deze beperking is niet van toepassing als het artikel al door de VERKOPER is vervangen of gerepareerd of als de VERKOPER niet heeft voldaan aan de verplichting om het artikel te vervangen door een niet-defect exemplaar of het gebrek te verwijderen.
 9. Als de koper een CONSUMENT is, kan hij, in plaats van het door de verkoper voorgestelde gebrek te verwijderen, eisen dat het artikel wordt vervangen door een defect vrij, of in plaats van het artikel te vervangen, eisen dat het defect wordt verwijderd, tenzij het onmogelijk is om het artikel in overeenstemming te brengen met het contract op de door de koper gekozen manier of buitensporige kosten met zich meebrengt in vergelijking met het door de verkoper voorgestelde goed. Bij de beoordeling van de kostenoverschrijding wordt rekening gehouden met de waarde van het gebrekvrije artikel, de aard en de omvang van het geconstateerde gebrek en het ongemak waaraan de koper anders zou worden blootgesteld.
 10. De verlaagde prijs moet in zodanige verhouding blijven tot de prijs die voortvloeit uit de overeenkomst waarbij de waarde van het gebrekkige goed gelijk is aan de waarde van het goed zonder gebrek.
 11. De koper kan de overeenkomst niet herroepen als het gebrek niet relevant is.
 12. Als het verkochte artikel een defect vertoont, kan de koper verzoeken dat het artikel wordt vervangen door een defect zonder gebreken of dat het defect wordt verwijderd. De VERKOPER is verplicht om het gebrekkige artikel te vervangen door een niet-gebrekkig artikel of het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen zonder onnodige overlast voor de koper. De verkoper kan weigeren aan het verzoek van de koper te voldoen indien het onmogelijk is om het gebrekkige goed in overeenstemming te brengen met de overeenkomst op de door de koper gekozen wijze of indien dit buitensporige kosten met zich meebrengt in vergelijking met de tweede mogelijke manier om het in overeenstemming te brengen met de overeenkomst. Indien de koper een ondernemer is, kan de verkoper weigeren de zaak te vervangen door een zaak die geen gebreken vertoont of het gebrek te verhelpen, ook wanneer de kosten voor het vergoeden van deze verplichting hoger zijn dan de prijs van de verkochte zaak.>
 13. De VERKOPER zal de klacht zonder onnodige vertraging in behandeling nemen. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de klacht en zal de CONSUMENT schriftelijk of per e-mail informeren over de status van de klacht. Indien de klacht gedurende deze periode onbeantwoord blijft, wordt de klacht geacht te zijn aanvaard.
 14. Na acceptatie van de klacht zal de VERKOPER de CONSUMENT de kosten vergoeden die verband houden met de klacht en die door de CONSUMENT zijn gemaakt. De VERKOPER zal het aan de CONSUMENT verschuldigde bedrag overmaken op een bankrekening of per postwissel.
 15. Indien de aanvaarding van de klacht verband houdt met de reparatie of vervanging van de goederen, zal de VERKOPER het product op eigen kosten terugsturen naar de CONSUMENT.

J. Verwerking en bescherming van de persoonsgegevens van de KLANT

 1. De VERKOPER is de beheerder van de persoonsgegevens.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens door de KLANT is vrijwillig, maar het niet verstrekken van de persoonsgegevens vermeld in het PRIVACYBELEID die nodig zijn om een verkoopovereenkomst of een contract voor de levering van elektronische diensten te sluiten, kan leiden tot het niet kunnen sluiten en uitvoeren van dit contract.
 3. De omvang, het doel en de gronden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de KLANT door de DIENSTVERLENER zijn uiteengezet in het PRIVACYBELEID dat bijlage 4 bij dit REGLEMENT vormt. U kunt het PRIVACYBELEID hier vinden.

K. Slotbepalingen

 1. Het contract wordt gesloten in het Pools en valt onder de jurisdictie van het Poolse recht. Deze keuze ontneemt de consument echter niet de bescherming die aan de consument wordt geboden door bepalingen die niet bij overeenkomst kunnen worden uitgesloten, volgens het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft en de ondernemer zijn bedrijf op dat land richt en de overeenkomst binnen het toepassingsgebied van deze activiteit valt.
 2. De inhoud van het Reglement is te allen tijde beschikbaar op het tabblad REGLEMENT op de website van de Verkoper en kan op elk moment door de Koper worden gekopieerd en afgedrukt. De inhoud van het REGLEMENT kan ook te allen tijde per e-mail of per post worden verzonden op verzoek van de KLANT. ALGEMENE VOORWAARDEN worden samen met bijlagen ook aan de KLANTEN bezorgd als bijlage bij de e-mail ter bevestiging van de bestelling en het sluiten van het contract.
 3. Op aangelegenheden die niet onder deze verordeningen vallen, zijn de relevante wettelijke bepalingen van toepassing, met name:
 4. Wet van 23 april 1964 (Burgerlijk Wetboek (Staatsblad 1964 nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd);
 5. Wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad van 2002, nr. 101, item 926, zoals gewijzigd);
 6. Wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Staatsblad van 2013, item 1422);
 7. De wet van 30 juni 2000, Industrieel eigendomsrecht (Staatsblad van 2001, nr. 49, item 508, zoals gewijzigd);
 8. Wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Staatsblad van 2006, nr. 90, item 631, zoals gewijzigd),
 9. Wet van 30 mei 2014 betreffende de rechten van de consument (Staatsblad van 2014, item 827)
 10. In het geval dat de VERORDENINGEN bepalingen bevatten die in strijd zijn met de bovengenoemde of andere toepasselijke voorschriften in de Republiek Polen, hebben deze bepalingen voorrang op de formulering van de VERORDENINGEN.
 11. Indien een van de bepalingen van dit REGLEMENT onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt bevonden voor zover voorzien door de wet, zal dit in dit opzicht worden uitgesloten. Voor het overige blijven de verordeningen geldig.
 12. Alle namen van de PRODUCTEN die door de ONLINE WINKEL te koop worden aangeboden, worden gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen worden beschermd en gereserveerd op grond van de bepalingen van de wet op de industriële eigendom (Staatsblad 2001 nr. 49, item 5081, zoals gewijzigd).
 13. Alle foto's die op de WEBSITE worden geplaatst, zijn beschermd op basis van de wet van 4 februari 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - (Staatsblad 1994 nr. 24 item 83, zoals gewijzigd) - ze hebben een creatief en individueel karakter. Ze mogen niet worden gekopieerd zonder toestemming van de beheerder van de website.
 14. In geval van geschillen met betrekking tot de uitvoering van de gesloten overeenkomst, zullen de partijen trachten het geschil op te lossen door middel van buitengerechtelijke arbitrage - met inbegrip van de beslechting van het geschil voor een bemiddelaar. Als het geschil niet in der minne wordt opgelost, is de rechtbank die bevoegd is om het geschil te beslechten de Common Court.
 15. Ter uitvoering van de verplichting om buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en rechtsmiddelen aan te geven, evenals de regels voor toegang tot deze procedures, informeren wij u hierbij dat:
  a) De gemeentelijke (poviat) consumentenombudsman helpt inwoners in elke poviat en stad met poviatrechten. Consumenten kunnen gratis advies of juridische informatie van hem krijgen in zaken die verband houden met elk soort geschil met een verkoper of dienstverlener; ongeacht de plaats van de zetel van de ondernemer. Soms komt de ombudsman namens de consument tussen bij de handelaar: presenteert zijn vorderingen en de huidige juridische status, en geeft aan op welke manier de klacht correct moet worden behandeld. Daarnaast verleent zij bijstand bij de voorbereiding van een rechtszaak en kan zij zich zelfs aansluiten bij reeds aanhangige gerechtelijke procedures om namens en ten behoeve van consumenten op te treden;
  b) het is mogelijk om de zaak voor te leggen aan een permanent arbitragehof voor consumenten, d.w.z. de rechtbank die uitspraak doet in civielrechtelijke geschillen die werkzaam zijn bij de provinciale inspectiediensten van de Handelsinspectie (WIIH) en in hun filialen. Consumentenarbitragehoven beslechten geschillen tussen consumenten en ondernemers die voortvloeien uit een gesloten koopovereenkomst of een overeenkomst tot verstrekking van diensten. Voor de behandeling van de zaak is de instemming van beide partijen bij het geschil vereist. De rechtbank bestaat uit arbiters die zijn benoemd door zowel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven als consumenten. Procedures voor een arbitragehof zijn minder geformaliseerd dan procedures voor een staatsrechtbank, en de duur ervan is ook korter. Het is ook veel goedkoper, omdat er geen toegangsprijs is, en de enige kosten kunnen de noodzaak zijn om deskundigen aan te stellen. De contactgegevens van de permanente arbitragerechtbanken voor consumenten zijn beschikbaar op de website van het Bureau voor mededinging en consumentenbescherming: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  c) het is mogelijk om de zaak voor te leggen aan bemiddeling/mediation. Het vindt plaats bij de provinciale inspectiediensten van de Handelsinspectie - bemiddeling tussen de ondernemer en de consument, geïnitieerd op verzoek van de consument of ambtshalve, is gratis (met uitzondering van de eventuele kosten van adviezen in opdracht van deskundigen). De taak van de Handelsinspectie is de faciliteit Levendige en onafhankelijke presentatie van de huidige juridische status aan de partijen bij het contract en mogelijke voorstellen voor een minnelijke schikking van het geschil. De bemiddelaar stelt een termijn vast waarbinnen de partijen een overeenkomst moeten sluiten. Als deze wordt overschreden of als ten minste één van de partijen verklaart niet in te stemmen met een dergelijke beëindiging van de zaak, wordt de bemiddeling ingetrokken. De contactgegevens van de provinciale inspectiediensten voor handelscontrole zijn beschikbaar op de website van het Bureau voor mededinging en consumentenbescherming: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  d) gratis hulp krijgen bij het oplossen van het geschil van de Federatie van Consumenten, via de gratis consumentenhotline 800 007 707.
  De inhoud van de punten a), b) en c) hierboven is overgenomen van de website http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
 16. De inhoud van de bijlagen maakt integraal deel uit van dit REGLEMENT.

Bijlage 1 bij de VERORDENINGEN:

Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht

Het recht om de overeenkomst te herroepen:

 • U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen fysiek in bezit krijgt.
 • Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.
 • Gelieve uw naam, volledig postadres en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres in te vullen:
 • U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
 • U kunt het herroepingsformulier of een andere ondubbelzinnige verklaring ook elektronisch invullen en verzenden op onze website [gelieve websiteadres in te vullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de informatie over de herroeping van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager (schriftelijk of per e-mail).
 • Om de termijn voor herroeping van de overeenkomst te behouden, volstaat het dat u informatie over de uitoefening van uw recht om de overeenkomst te herroepen vóór de uiterste datum voor herroeping van de overeenkomst verzendt.

Gevolgen van de herroeping van de overeenkomst

 1. In geval van herroeping van deze overeenkomst zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de door u gekozen leveringsmethode anders dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardleveringsmethode), onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om het recht om deze overeenkomst te herroepen uit te oefenen, terugbetalen. Wij zullen de betaling terugbetalen met dezelfde betaalmethoden die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; In ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van deze terugbetaling.
 2. We kunnen wachten met de terugbetaling totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat het bewijs van retourzending aan ons is verstrekt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
 3. Stuur het artikel onmiddellijk terug of overhandigen naar het correspondentieadres dat is vermeld in het REGLEMENT, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte hebt gesteld van uw herroeping van deze overeenkomst. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 4. U zult de directe kosten van het retourneren van de goederen moeten dragen. Je bent alleen verantwoordelijk voor het verminderen van de waarde van dingen als gevolg van het gebruik ervan op een andere manier dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van dingen vast te stellen.

De CONSUMENT heeft niet het recht om een overeenkomst op afstand te herroepen in de volgende gevallen:

 1. overeenkomst voor het verlenen van diensten, indien de ondernemer de dienst volledig heeft uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de consument, die voor aanvang van de dienst op de hoogte is gesteld dat nadat de ondernemer de dienst heeft geleverd, hij het recht verliest om de overeenkomst te herroepen;
 2. een overeenkomst waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover de ondernemer geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de termijn voor het opzeggen van de overeenkomst;
 3. een overeenkomst waarbij de dienst betrekking heeft op een niet-geprefabriceerd goed dat volgens specificaties van de consument is vervaardigd of dat dient om aan individuele behoeften te voldoen;
 4. voor een overeenkomst waarbij het voorwerp van de dienst een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft;
 5. voor een overeenkomst waarbij het voorwerp van de dienst een artikel is dat in een verzegelde verpakking is geleverd en dat om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geretourneerd nadat het pakket is geopend, indien de verpakking na levering is geopend;
 6. voor een overeenkomst waarbij de dienst betrekking heeft op zaken die na levering naar hun aard onlosmakelijk verbonden blijven met andere zaken;
 7. een overeenkomst waarbij de dienst betrekking heeft op alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs bij het sluiten van de verkoopovereenkomst is overeengekomen, en waarvan de levering pas na 30 dagen mag plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. een overeenkomst waarin de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht om bij hem langs te komen voor dringende reparaties of onderhoud. Indien de ondernemer andere dan door de consument gevraagde aanvullende diensten verleent, of andere zaken levert dan reserveonderdelen die nodig zijn voor reparatie of onderhoud, heeft de consument het recht de overeenkomst te herroepen met betrekking tot aanvullende diensten of zaken;
 9. voor een overeenkomst waarbij de dienst betrekking heeft op geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur die in een verzegelde verpakking wordt geleverd, indien de verpakking na levering is geopend;
 10. overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten;
 11. een overeenkomst die op een openbare veiling is gesloten;
 12. overeenkomsten voor de huur van een gebouw of ruimte voor andere doeleinden dan wonen, goederenvervoer, autoverhuur, catering, vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst de dag of periode van dienstverrichting wordt vermeld;
 13. overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn vastgelegd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de consument vóór het verstrijken van de termijn om de overeenkomst te herroepen en na de ondernemer te hebben geïnformeerd over het verlies van het recht om de overeenkomst te herroepen.

Bijlage 2 - Model van de verklaring van herroeping van de overeenkomst.docx

Bijlage nr. 3 - Model van het klachtenformulier.docx

Bijlage 4 - Model van het retourformulier voor producten.pdf

Bijlage nr. 5 - Model van het formulier voor het omruilen van producten.pdf

Optioneel

Cart

Gefeliciteerd! Jouw bestelling komt in aanmerking voor gratis versturing U bent ||bedrag|| weg van gratis verzending.
Er zijn geen producten meer te koop