Denna webbplats har begränsat stöd för din webbläsare. Vi rekommenderar att byta till Edge, Chrome, Safari eller Firefox.
Grattis! Din beställning är berättigad till gratis frakt Du är ||Belopp|| bort från fri frakt.

Villkor och villkor

I förordningarna fastställs reglerna för tillhandahållande av försäljningstjänster via webbplatsen för den webbutik som är verksam under domänen: www.effiki.com. Det är ett dokument som krävs enligt art. 13 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter.

Ägare och administratör av butiken är företaget:

Effiki LLC

med huvudkontor i Siemiatycze på ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze,

införd i företagsregistret i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0001005847

NIP 5441539475, REGON 380182080,

telefon: (48) 535-718-817, e-post: info@effiki.com

Bankkontonummer: PL 24 1140 2004 0000 3812 1374 3564 (EUR)

Returadress:

Flexls – Effiki
Pass 20K, byggnad nr 9
05-870 Błonie
tel: +48 505 175 676

KÖPAREN har rätt att, innan beställningen görs, förhandla med säljaren om alla bestämmelser i avtalet, inklusive de som ändrar bestämmelserna i följande bestämmelser - inom de tillåtna bestämmelserna. Förhandlingar, dessa för att vara giltiga, kräver en skriftlig form. Om KÖPAREN avsäger sig möjligheten att ingå ett avtal genom individuella förhandlingar ska följande regler gälla.

A. Definitioner

WEBBUTIK - innebär att AVTALET om försäljning eller tillhandahållande av tjänster ingås elektroniskt och om en KONSUMENT är part i avtalet sker det enligt de villkor som beskrivs i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Polens författningssamling 2014, punkt 827).

SÄLJARE och TJÄNSTELEVERANTÖR - Effiki sp. z o.o. med huvudkontor i Siemiatycze på ul. Wierzbowa 8, 17-300 Siemiatycze, införd i företagsregistret i det nationella domstolsregistret under KRS-nummer 0001005847, NIP 5441539475, REGON 380182080 - köpeavtal som ingåtts via webbplatsen INTERNET STORE www.effiki.com

KUND en fysisk person, samt en juridisk person och en organisatorisk enhet som inte är en juridisk person, vars specifika bestämmelser ger rättskapacitet, och som ingår eller avser att ingå ett avtal eller använder andra tjänster som erbjuds via webbplatsen för INTERNETBUTIKEN.

KONSUMENT - KUND, en fysisk person som utför en rättslig transaktion med SÄLJAREN som inte är direkt relaterad till dennes affärsverksamhet - exakt definition - Artikel 22 i civillagen.

PRODUKT - en vara som erbjuds till försäljning eller en tjänst som erbjuds i INTERNETBUTIKEN.

VILLKOR - dessa regler för ONLINEBUTIKER.

FÖRSÄLJNINGSAVTAL - ett avtal om försäljning av en PRODUKT som ingås på distans via INTERNETBUTIKEN.

BESTÄLLNING - en deklaration som görs elektroniskt eller per telefon om viljan att ingå ett avtal (beställning av en produkt eller tjänst).

NYHETSBREV - en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av SÄLJAREN, som består av att skicka kommersiell information och reklaminformation till den e-postadress som den intresserade parten har angett.

B. Allmänna bestämmelser

 1. Verksamhetens omfattning - postorderförsäljning med hjälp av webbplatsen för kläder och textilartiklar.
 2. Säljaren - för att möjliggöra ingåendet av avtalet tillhandahåller säljaren följande tjänster via webbutikens webbplats:
  - skapa och administrera ett kundkonto i webbutiken;
  - behandling av beställningsformuläret för produkter i webbutiken;
  - med KUNDENS samtycke - skicka kommersiell information, kampanjerbjudanden etc. i form av en "nyhetsbrevstjänst".
 3. Tillhandahållandet av elektroniska tjänster i ovan nämnda omfattning är avgiftsfritt.
 4. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som består av hantering och administration av KUNDENS konto på WEBBPLATSEN ingås på obestämd tid. Slutsatsen anses vara slutförandet av registreringsprocessen för KUNDEN på WEBBPLATSEN.
 5. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster som består i att göra det möjligt att göra en beställning i webbutiken genom att fylla i beställningsformuläret ingås för en bestämd tidsperiod - under den period då beställningen fylls i och behandlas - och upphör att gälla när beställningen skickas och godkänns.
 6. Tjänsten "nyhetsbrev" avslutas på obestämd tid. Avtalet ingås vid tidpunkten för samtycke till att skicka ett meddelande till KUNDENS adress som anges vid registreringen.
 7. KONSUMENTEN kan frånträda avtalet om tillhandahållande av tjänsten utan att ange skäl inom 14 dagar från avtalets ingående - utom när tillhandahållandet av tjänsten påbörjas före denna period med KONSUMENTENS samtycke - genom att lämna in en ångerförklaring till entreprenören:
  - med hjälp av den elektroniska förlagan till ångerblankett (bilagan till FÖRESKRIFTERNA),
  - genom att lämna ett uttalande på webbplatsen,
  - i form av ett e-postmeddelande eller skriftligen till SÄLJARENS (TJÄNSTELEVERANTÖREN) adress
 8. När det gäller en tjänst som ingås på obestämd tid har båda parter rätt att säga upp avtalet:
  - KONSUMENTEN kan när som helst säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster genom att skicka in ett lämpligt meddelande i elektronisk eller skriftlig form till SÄLJARENS adress. SÄLJAREN kommer omedelbart att bekräfta mottagandet av deklarationen. SÄLJAREN kommer inom 7 dagar efter mottagandet av meddelandet att ta bort de register som omfattas av skyddet av personuppgifter relaterade till tjänsten från uppgifterna och upphöra med att tillhandahålla dem.
  - TJÄNSTELEVERANTÖREN kan säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster om KONSUMENTEN objektivt och olagligt bryter mot förordningarna - med 30 dagars varsel från dagen för meddelandet. Om båda avtalsparterna är företagare kan TJÄNSTELEVERANTÖREN säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster med omedelbar verkan.
  - TJÄNSTELEVERANTÖREN och KUNDEN kan när som helst säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster genom överenskommelse mellan parterna.
 9. Klagomål kommer att behandlas omedelbart, senast inom 14 dagar. Underlåtenhet att behandla klagomålet inom denna period innebär att klagomålet accepteras.
 10. För att kunna samarbeta med TJÄNSTELEVERANTÖRENS IT-system måste KUNDEN ha tillgång till en dator eller annan enhet som möjliggör kommunikation med BUTIKENS webbplats via Internet. När det gäller en dator bör systemet vara utrustat med en webbläsare (till exempel: Mozilla Firefox version 11.0 eller senare, Internet Explorer version 7.0 eller senare eller annan med liknande parametrar). Rekommenderad bildskärmsupplösning - inte mindre än: 1024x768. Mobila enheter måste vara utrustade med programvara - som tillhandahålls av tillverkaren av enheten - som gör det möjligt att utföra operationer som motsvarar de ovan nämnda datorwebbläsarna. Dessutom är det nödvändigt att ha ett aktivt e-postkonto. För att dra full nytta av alla funktioner i ONLINEBUTIKEN är det nödvändigt att aktivera JavaScript och cookies. Användningen av skript och cookies diskuteras i SEKRETESSPOLICYN som finns på fliken på INTERNET STORE-webbplatsen.
 11. KUND - är skyldig att mata in uppgifter i systemet i enlighet med fakta, lagligt och moraliskt. De uppgifter som lämnas får inte kränka tredje parts personliga rättigheter eller äganderätt.
 12. SÄLJAREN är momsbetalare och utfärdar ett försäljningsdokument - ett kvitto eller en faktura för varje försäljning av en produkt.
 13. Kommersiell information - prislistor, beskrivningar, annonser och annan information om produkterna på SÄLJARENS webbplats utgör en inbjudan att ingå ett avtal i den mening som avses i art. artikel 71 i civillagen.
 14. Bestämmelserna i dessa FÖRORDNINGAR är inte avsedda att utesluta eller begränsa några rättigheter för KUNDEN som också är KONSUMENT i den mening som avses i bestämmelserna i lagen av den 23 april 1964 - Civillagen (Polens författningssamling nr 16, punkt 93, i dess ändrade lydelse) - som han har rätt till enligt gällande lagbestämmelser. I händelse av att bestämmelserna i dessa FÖRESKRIFTER inte överensstämmer med ovanstående bestämmelser, skall dessa bestämmelser ha företräde.

C. Ordning.

 1. WEBBUTIKEN utför beställningar med leverans till alla länder i världen. Vid beställning från utlandet avtalas särskilt kostnader och leveranstid individuellt.
 2. SÄLJAREN följer uppförandekoden i den mening som avses i lagen av den 23 augusti 2007 om motverkande av otillbörliga marknadsmetoder (innehåll tillgängligt på www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
 3. Innan en beställning görs måste KUNDEN läsa dessa VILLKOR. Att läsa och acceptera alla bestämmelser i dessa bestämmelser bekräftas tydligt under registreringen i systemet och före den slutliga bekräftelsen av beställningen. Beställningsformuläret kommer inte att accepteras utan en sådan bekräftelse.
 4. En elektronisk beställning kan göras 24 timmar om dygnet. dagligen, 7 dagar i veckan.
 5. En telefonbeställning kan göras på det telefonnummer som anges på fliken KONTAKT. Vid distansavtal per telefon bekräftar SÄLJAREN innehållet i det föreslagna avtalet genom att skicka det till KUNDEN på papper eller annat varaktigt medium. För avtalets giltighet lämnar KONSUMENTEN in en förklaring om att acceptera villkoren och ingå avtalet - det är effektivt om det har registrerats på papper eller annat varaktigt medium efter att ha fått en bekräftelse från SÄLJAREN.
 6. Om innehållet i avtalet visar att KONSUMENTEN är skyldig att betala på grund av dess genomförande - för avtalets giltighet är han skyldig att bekräfta förståelsen av skyldigheten att betala det belopp som anges i avtalet och lämna in uttalanden genom att acceptera beställningen med formeln: "BESTÄLLNING MED BETALNINGSSKYLDIGHET"
 7. Utförande av beställningen (förberedelse och leverans av PRODUKTER) av SÄLJAREN sker:
  a) efter att ha bekräftat beställningen - om KUNDEN valde betalningssätt vid leverans;
  b) efter att SÄLJAREN mottagit betalningen till kontot - om KUNDEN har valt förskottsbetalning eller onlinebetalning, PayPal, som betalningsform.
 8. Beställningens slutdatum för produkter i lager - inte längre än 3 arbetsdagar från det datum som överenskommits enligt föregående punkt. I de flesta fall behandlas beställningar inom 24 timmar. När det gäller produkter som erbjuds på begäran kommer datumet att anges när beställningen görs.
 9. Om KUNDEN är en KONSUMENT är SÄLJAREN skyldig att omedelbart överlämna varan till KUNDEN, senast trettio dagar från dagen för avtalets ingående, om inte annat föreskrivs i avtalet. I händelse av SÄLJARENS försening kan KONSUMENTEN ställa in en ytterligare tidsfrist för leverans av varan, och efter att den har löpt ut kan den frånträda avtalet.
 10. Om SÄLJAREN förklarar att tjänsterna inte kommer att fullgöras kan den andra parten dra sig ur avtalet utan att ange en ytterligare tidsfrist.

D. Priser

 1. Produktpriserna som anges i butikens erbjudande är priser i polsk valuta och är bruttopriser (de inkluderar skatter som krävs enligt lag, inklusive moms).
 2. De angivna priserna är detaljhandelspriser och inkluderar inte rabatter och avdrag. Rabatter och rabatter kan beviljas individuellt.
 3. De angivna produktpriserna inkluderar inte leveranskostnader. Den exakta leveranskostnaden anges när du accepterar beställningen och beror på leveransmetoden och värdet på beställningen. När du fyller i beställningsformuläret väljer KUNDEN frakt- och betalningsmetod och bekräftar sitt val.
 4. Det pris som är bindande för KUNDEN är det pris som gäller vid tidpunkten för beställningen.

E. Betalningssätt

 1. Postförskott - vid mottagande av levererade produkter
 2. förskottsbetalning - via banköverföring till det bankkonto som anges i SÄLJARENS uppgifter eller skickas i orderbekräftelsen
 3. PayNow on-line betalningssystem - ett system som administreras av mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-950 Warszawa
 4. PayPal on-line betalningssystem - ett system som administreras av PayPal Polska Spółka z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113, Warszawa;
 5. Kreditkort: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 6. Om betalning i form av en förskottsbetalning via banköverföring väljs, är KUNDEN skyldig att betala priset enligt försäljningsavtalet inom 3 dagar från det datum då det ingicks, om inte parterna i försäljningsavtalet kommer överens om något annat.
 7. Den enhet som hanterar onlinebetalningar vid kortbetalningar är Blue Media S.A.".
 8. SÄLJAREN har rätt att begränsa de tillgängliga betalningsmetoderna, inklusive att kräva förskottsbetalning helt eller delvis.

F. Sändning av varor

 1. Fraktkostnader (leverans) beräknas i enlighet med budfirmornas aktuella prislistor och beror på försändelsens vikt, storlek, val av leveransmetod och vald betalningsform. När du fyller i det interaktiva beställningsformuläret informeras KUNDEN om kostnaderna och väljer metod och accepterar fraktkostnaden när beställningen görs.
 2. Detaljerad information om fraktkostnader finns på fliken "Fraktkostnader" på INTERNET STORE-webbplatsen.
 3. Leveranskostnaderna bärs av KUNDEN, om inte annat anges i beskrivningen av produkterbjudandet.
 4. Vid frakt till utlandet avtalas fraktkostnader och leveransdatum individuellt. Vi skickar de köpta produkterna med kurir DPD.

G. Reklamationer och ångerrätt från avtalet (returer) i förhållande till KUNDER som inte är KONSUMENTER (gäller företagare).

 1. Detta avsnitt av förordningarna ska endast gälla i relationer med KÖPARE som inte är KONSUMENTER.
 2. Vid uthämtning av paketet med de beställda produkterna är KUNDEN, som inte är KONSUMENT, skyldig att inspektera paketet i tid och på det sätt som accepteras för sådana paket. Om den finner att produkten har förlorats eller skadats under transporten är den skyldig att vidta alla åtgärder som krävs för att fastställa transportörens ansvar.
 3. SÄLJARENS ansvar gentemot KUNDEN som inte är KONSUMENT, oavsett dess rättsliga grund, är begränsat - både som en del av ett enskilt krav, såväl som för alla anspråk totalt - upp till det belopp som betalats och leveranskostnader enligt det ingångna avtalet. SÄLJAREN är endast ansvarig gentemot KUNDEN, som inte är KONSUMENT, för typiska skador som kan förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och är inte ansvarig för de förlorade fördelarna för KUNDEN som inte är KONSUMENT.
 4. Eventuella tvister som uppstår mellan Säljaren/Tjänsteleverantören och KUNDEN som inte är KONSUMENT ska hänskjutas till den domstol som har jurisdiktion över SÄLJARENS säte.
 5. Bestämmelser om garantiprinciper för defekter och kvalitetsgarantier - som inte nämns ovan - i avtal med företagare antas direkt i den ordalydelse som antagits i civillagen, artiklarna 556-581.

H. Rätten att frånträda avtalet (RETUR AV VAROR) vid distansförsäljning med deltagande av KONSUMENTEN.

 1. Enligt artikel 27 i Consumer Rights Act (Polens författningssamling 2014, punkt 827) har KONSUMENTEN genom att ingå ett "distansavtal" - rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl - inom 14 kalenderdagar från dagen för att ta PRODUKTEN i besittning (om produkten består av många artiklar som levereras separat, i partier eller i delar, börjar perioden med att ta den sista varan, satsen eller delen i besittning, om avtalet består av regelbunden leverans av produkter under en viss period - från det att den första av produkterna tas i besittning - eller när det gäller tjänster eller ett avtal av annan karaktär - 14 dagar från dagen för avtalets ingående, Men om köparen är en KONSUMENT anses leveransen av den sålda varan till köparen vara anförtrodd av SÄLJAREN till transportören, om SÄLJAREN inte hade något inflytande på köparens val av transportör. avtalet, har KONSUMENTEN rätt till ersättning för de kostnader som uppstått. annat än den billigaste standardmetoden som erbjuds av SÄLJAREN - SÄLJAREN är inte skyldig att ersätta KONSUMENTEN för extra kostnader som överstiger den billigaste metoden. Villkoret för att hålla tidsfristen är att lämna in en förklaring om frånträdande av avtalet till SÄLJAREN inom denna tid. Deklarationen som skickas elektroniskt är också viktig - du kan använda den färdiga blanketten (Förklaring om frånträdande av avtalet). Om deklarationen lämnas in i elektronisk form kommer SÄLJAREN omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet av förklaringen om frånträde av avtalet till KONSUMENTEN på ett varaktigt medium.
 2. Efter att ha skickat deklarationen är KONSUMENTEN skyldig att skicka tillbaka till den KORRESPONDENSADRESS som anges i SÄLJARENS uppgifter inom 14 kalenderdagar (räknat från det datum då förklaringen om frånträdande av avtalet skickades) - såvida inte SÄLJAREN har erbjudit sig att hämta PRODUKTEN själv. Datumet för att skicka paketet är avgörande för att hålla tidsfristen.
 3. KONSUMENTEN är ansvarig för att minska varans värde till följd av att den används på ett annat sätt än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.
 4. SÄLJAREN kommer att återbetala de betalningar som gjorts av honom inom 14 kalenderdagar, inklusive kostnaderna för att leverera varorna från SÄLJAREN till KONSUMENTEN. SÄLJAREN kan dock hålla inne återbetalningen tills varan returneras eller konsumenten tillhandahåller bevis på att den har returnerats - beroende på vilken händelse som inträffar först. SÄLJAREN kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmetod som KONSUMENTEN har använt, såvida inte KONSUMENTEN uttryckligen har samtyckt till en annan returmetod som inte medför några extra kostnader för honom.
 5. De direkta kostnaderna för att returnera PRODUKTEN till SÄLJAREN bärs av KONSUMENTEN (KUNDEN).
 6. KONSUMENTEN har inte rätt att frånträda ett distansavtal i de fall som anges i bilagan.
 7. SÄLJAREN tar inte emot paket som skickas "postförskott". Returförsändelsen ska vara ordentligt säkrad mot transportskador.

jag. Ansvar enligt garantin och garantin vid försäljning med KONSUMENTEN.

 1. SÄLJAREN är skyldig att leverera den PRODUKT som är föremål för avtalet - utan defekter.
 2. Säljaren är ansvarig enligt garantin för fysiska defekter som fanns vid den tidpunkt då faran övergick till köparen eller berodde på en orsak som är inneboende i den sålda varan samtidigt - under en period av 2 år.
 3. SÄLJAREN informerar om att när det gäller PRODUKTER som också omfattas av garantin, specificeras köparens rättigheter och garantigivarens skyldigheter i detta avseende och ska utföras i enlighet med de villkor som anges i GARANTIBOKEN. Den GARANTI som beviljas för den sålda PRODUKTEN är en tilläggsrättighet och utesluter, begränsar eller upphäver inte KONSUMENTENS rättigheter enligt säljarens ansvar enligt bestämmelserna om garanti för defekter i den sålda varan (artikel 577 i civillagen).
 4. Säljaren är befriad från ansvar enligt garantin om KONSUMENTEN kände till felet när avtalet ingicks.
 5. I händelse av en defekt eller bristande överensstämmelse mellan den levererade PRODUKTEN och avtalet har KONSUMENTEN rätt att lämna in ett klagomål.
 6. För att lämna in ett klagomål rekommenderar vi att KONSUMENTEN fyller i reklamationsprotokollet (DrukReklamacyjny.doc), eller i annan form beskriver grunderna för klagomålet och krav på åtgärdande av defekter, och skickar meddelandet via e-post eller per post till SÄLJARENS korrespondensadress som anges i rubriken. Anmälan kan också göras per telefon eller muntligen.
 7. Defekt PRODUKT - i samförstånd med SÄLJAREN - om det är möjligt och ändamålsenligt - kommer KONSUMENTEN som utövar rättigheterna enligt garantin att på SÄLJARENS bekostnad vara skyldig att leverera varan till den plats som anges i köpeavtalet, och om en sådan plats inte anges i avtalet - till platsen, där varan levererades till KONSUMENTEN. Om det på grund av typen av vara eller metoden för dess installation skulle vara orimligt svårt för BESTÄLLAREN att leverera varan, är BESTÄLLAREN skyldig att ställa varan till SÄLJARENS förfogande på den plats där varan finns.
 8. Om den sålda varan har ett fel kan KUNDEN lämna in ett utlåtande med begäran om prisavdrag eller frånträdande av avtalet, såvida inte SÄLJAREN omedelbart och utan otillbörlig olägenhet för köparen ersätter den defekta varan med en felfri eller tar bort felet. Denna begränsning gäller inte om varan redan har bytts ut eller reparerats av SÄLJAREN eller om SÄLJAREN inte uppfyllde skyldigheten att ersätta varan med en icke-defekt eller ta bort defekten.
 9. Om köparen är en KONSUMENT kan han, i stället för att ta bort det fel som säljaren föreslagit, kräva att varan byts ut mot en felfri vara, eller i stället för att byta ut varan, kräva att felet tas bort, såvida det inte är omöjligt att bringa varan i överensstämmelse med avtalet på det sätt som köparen valt eller skulle kräva orimliga kostnader jämfört med säljarens förslag. Vid bedömningen av kostnadsöverskottet beaktas värdet på den felfria varan, arten och betydelsen av det konstaterade felet samt de olägenheter som köparen annars skulle utsättas för.
 10. Det nedsatta priset bör stå i sådan proportion till det pris som följer av avtalet där värdet på den defekta varan är lika med värdet på den felfria varan.
 11. Köparen får inte häva avtalet om felet saknar betydelse.
 12. Om den sålda varan har ett fel kan köparen begära att varan byts ut mot en felfri eller att felet avlägsnas. SÄLJAREN är skyldig att ersätta den defekta varan med en icke-defekt eller ta bort felet inom skälig tid utan otillbörlig olägenhet för köparen. Säljaren kan vägra att tillmötesgå köparens begäran om det är omöjligt att bringa den felaktiga varan i överensstämmelse med avtalet på det sätt som köparen valt eller skulle kräva orimliga kostnader jämfört med det andra möjliga sättet att bringa den i överensstämmelse med avtalet. Om köparen är en näringsidkare kan säljaren vägra att byta ut varan mot en felfri vara eller att ta bort felet även om kostnaderna för att ersätta denna skyldighet överstiger priset på den sålda varan>
 13. SÄLJAREN kommer att behandla klagomålet utan onödigt dröjsmål. Inte senare än inom 14 kalenderdagar från dagen för mottagandet av klagomålet och kommer att informera KONSUMENTEN skriftligen eller via e-post om klagomålets status. Om klagomålet lämnas obesvarat under denna tid anses klagomålet vara accepterat.
 14. Efter att ha accepterat klagomålet kommer SÄLJAREN att ersätta KONSUMENTEN för de kostnader som är relaterade till klagomålet och som KONSUMENTEN har ådragit sig. SÄLJAREN överför det belopp som ska betalas till KONSUMENTEN till ett bankkonto eller via postanvisning.
 15. Om godkännandet av reklamationen är relaterat till reparation eller utbyte av varorna - kommer SÄLJAREN att skicka tillbaka produkten till KONSUMENTEN på egen bekostnad.

J. Behandling och skydd av KUNDENS personuppgifter

 1. SÄLJAREN är administratör av personuppgifter.
 2. Det är frivilligt för KUNDEN att tillhandahålla personuppgifter, men underlåtenhet att tillhandahålla de personuppgifter som anges i SEKRETESSPOLICYN och som är nödvändiga för att ingå ett försäljningsavtal eller ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster kan leda till att detta avtal inte kan ingås och genomföras.
 3. Omfattningen, syftet och grunderna för BESTÄLLARENS behandling av KUNDENS personuppgifter av TJÄNSTELEVERANTÖREN anges i INTEGRITETSPOLICYN som utgör bilaga 4 till dessa FÖRORDNINGAR. Du hittar INTEGRITETSPOLICYN här.

K. Slutbestämmelser

 1. Avtalet ingås på polska och omfattas av polsk lag. Detta val berövar dock inte konsumenten det skydd som konsumenten ges genom bestämmelser som inte kan uteslutas genom avtal, enligt lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort och näringsidkaren riktar sin verksamhet till det landet och avtalet faller inom ramen för denna verksamhet.
 2. Innehållet i Bestämmelserna är alltid tillgängligt under fliken REGLER på Säljarens webbplats och kan när som helst kopieras och skrivas ut av Köparen. Innehållet i FÖRORDNINGARNA kan också när som helst skickas via e-post eller per post på begäran av KUNDEN. VILLKOR tillsammans med bilagor levereras också till KUNDERNA bifogade e-postmeddelandet som bekräftar beställningen och ingåendet av avtalet.
 3. I frågor som inte omfattas av dessa förordningar skall relevanta rättsliga bestämmelser tillämpas, särskilt
 4. Lag av den 23 april 1964 om civillagen (Polens författningssamling 1964, nr 16, punkt 93, i dess ändrade lydelse).
 5. Lag av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (Polens författningssamling 2002, nr 101, punkt 926, i dess ändrade lydelse).
 6. Lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Polens författningssamling 2013, punkt 1422).
 7. Lagen av den 30 juni 2000, industriell äganderätt (Polens författningssamling 2001, nr 49, punkt 508, i dess ändrade lydelse).
 8. Lag av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter (Polens författningssamling 2006, nr 90, punkt 631, med ändringar).
 9. Lag av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Polens författningssamling 2014, punkt 827).
 10. I händelse av att FÖRORDNINGARNA innehåller bestämmelser som strider mot ovan nämnda eller andra tillämpliga bestämmelser i Republiken Polen - ska dessa bestämmelser ha företräde framför ordalydelsen i FÖRORDNINGARNA.
 11. Om någon av bestämmelserna i dessa FÖRORDNINGAR befinns vara olaglig, ogiltig eller på annat sätt omöjlig att verkställa i den utsträckning som föreskrivs i lag, ska den uteslutas i detta avseende. I det återstående tillämpningsområdet är förordningarna fortfarande giltiga.
 12. Alla namn på de PRODUKTER som erbjuds till försäljning av ONLINEBUTIKEN används för identifieringsändamål och kan skyddas och reserveras enligt bestämmelserna i lagen om industriell äganderätt (Polens författningssamling 2001 nr 49, punkt 5081, i dess ändrade lydelse).
 13. Alla bilder som publiceras på WEBBPLATSEN är skyddade på grundval av lagen av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter - (Journal of Laws 1994 nr 24 punkt 83, med ändringar) - de har en kreativ och individuell karaktär. De får inte kopieras utan medgivande från webbplatsadministratören.
 14. I händelse av tvister i samband med genomförandet av det ingångna avtalet kommer parterna att sträva efter att lösa tvisten genom skiljeförfarande utanför domstol - inklusive lösning av tvisten inför en medlare. Om tvisten inte kan lösas i godo är den allmänna domstolen behörig att avgöra tvisten.
 15. För att uppfylla skyldigheten att ange utomrättsliga metoder för att hantera klagomål och gottgörelse samt reglerna för tillgång till dessa förfaranden, informerar vi dig härmed om att:
  a) Den kommunala (poviat) konsumentombudsmannen hjälper invånarna i varje poviat och stad med poviaträttigheter. Konsumenter kan få gratis rådgivning eller juridisk information från honom i frågor som rör alla typer av tvister med en säljare eller tjänsteleverantör. oberoende av var företagaren har sitt säte. Ibland ingriper ombudsmannen tillsammans med näringsidkaren på konsumentens vägnar: lägger fram sina krav och sin aktuella rättsliga status och anger hur klagomålet ska behandlas på rätt sätt. Dessutom hjälper hon till med att förbereda en rättegång och kan till och med delta i domstolsförfaranden som redan pågår för att agera på konsumenternas vägnar och till förmån för dem.
  b) Det är möjligt att hänskjuta ärendet till en permanent skiljedomstol för konsumenter, dvs. den domstol som dömer i civilrättsliga tvister vid de regionala yrkesinspektionerna (WIIH) och vid deras filialer. Skiljedomstolar för konsumenter avgör tvister mellan konsumenter och näringsidkare om de uppstår till följd av ett ingånget köpeavtal eller ett avtal om tillhandahållande av tjänster. Samtycke från båda parter i tvisten krävs för att ärendet ska kunna behandlas. Domstolen består av skiljemän som utses av både företagsrepresentanter och konsumenter. Förfaranden inför en skiljedomstol är mindre formaliserade än förfaranden vid en statlig domstol, och deras varaktighet är också kortare. Det är också mycket billigare, eftersom det inte finns någon inträdesavgift, och de enda kostnaderna kan vara behovet av att utse experter. Kontaktuppgifter till permanenta skiljedomstolar för konsumenter finns på webbplatsen för konkurrens- och konsumentskyddsmyndigheten på följande adress: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  c) Det är möjligt att hänskjuta ärendet till medling. Medlingen mellan företagaren och konsumenten, som inleds på konsumentens begäran eller på eget initiativ, är kostnadsfri (med undantag för eventuella kostnader för utlåtanden som beställts av experter). Handelsinspektionens uppgift är att tillhandahålla en levande och oberoende presentation av den aktuella rättsliga statusen för avtalsparterna och eventuella förslag till en uppgörelse i godo av tvisten. Medlaren fastställer en tidsfrist inom vilken parterna ska ingå en överenskommelse. Om tidsfristen överskrids eller om minst en av parterna förklarar att den inte samtycker till att ärendet avslutas, avbryts medlingen. Kontaktuppgifter till de regionala inspektionerna för handelskontroll finns på webbplatsen för konkurrens- och konsumentskyddsmyndigheten: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  d) få kostnadsfri hjälp med att lösa tvisten från konsumentförbundet med hjälp av den kostnadsfria konsumentjouren 800 007 707.
  Innehållet i punkterna a), b) och c) ovan har hämtats från webbplatsen http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
 16. Innehållet i bilagorna är en integrerad del av dessa FÖRORDNINGAR.

Bilaga 1 till FÖRORDNINGARNA:

Information om utövande av ångerrätten

Rätten att frånträda avtalet:

 • Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange någon anledning.
 • Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett, förvärvar varorna fysiskt.
 • För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post).
 • Ange ditt namn, fullständig postadress och, om möjligt, ditt telefonnummer, faxnummer och e-postadress:
 • Du kan använda mallen för ångerblankett, men det är inte obligatoriskt.
 • Du kan också fylla i och skicka in ångerblanketten eller något annat entydigt uttalande elektroniskt på vår webbplats [vänligen ange webbadress]. Om du använder detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse på mottagandet av informationen om frånträdande av avtalet på ett varaktigt medium (skriftligen eller via e-post).
 • För att hålla tidsfristen för att frånträda avtalet räcker det att du skickar information om utövandet av din rätt att frånträda avtalet innan tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut.

Konsekvenser av att frånträda avtalet

 1. I händelse av att du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som mottagits från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av den leveransmetod som du valt annat än den billigaste standardleveransmetoden som erbjuds av oss), omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från det datum då vi informerades om ditt beslut att utöva rätten att frånträda detta avtal. Vi kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmetoder som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av denna återbetalning.
 2. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi tar emot varan eller tills bevis på att den har returnerats har lämnats till oss, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Skicka tillbaka eller överlämna varan till den korrespondensadress som anges i FÖRORDNINGARNA, omedelbart, och i alla fall inte senare än 14 dagar från det datum då du informerade oss om att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.
 4. Du måste stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du är bara ansvarig för att minska värdet på saker som är ett resultat av att använda dem på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa sakers natur, egenskaper och funktion.

KONSUMENTEN har inte rätt att frånträda ett distansavtal i följande fall:

 1. avtal om tillhandahållande av tjänster, om entreprenören har utfört tjänsten fullt ut med uttryckligt samtycke från konsumenten, som informerades innan tjänsten påbörjades om att han kommer att förlora rätten att frånträda avtalet efter att ha fullgjort tjänsten;
 2. Ett avtal där priset eller ersättningen beror på fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har någon kontroll över och som kan inträffa innan tidsfristen för att frånträda avtalet löper ut.
 3. Ett kontrakt där föremålet för tjänsten är en icke-prefabricerad vara som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller som används för att tillgodose individuella behov.
 4. För ett avtal där föremålet för tjänsten är en vara som försämras snabbt eller har kort hållbarhet.
 5. för ett avtal där föremålet för tjänsten är en vara som levereras i en förseglad förpackning, som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats på grund av hälsoskydds- eller hygienskäl, om förpackningen har öppnats efter leveransen;
 6. för ett avtal där föremålet för tjänsten är föremål som efter leverans, på grund av sin natur, förblir oskiljaktigt förbundna med andra föremål;
 7. ett avtal där föremålet för tjänsten är alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid ingåendet av försäljningsavtalet, och vars leverans får ske först efter 30 dagar, och vars värde beror på marknadsfluktuationer som näringsidkaren inte har någon kontroll över;
 8. ett avtal där konsumenten uttryckligen har bett näringsidkaren att komma till honom för brådskande reparationer eller underhåll. Om näringsidkaren tillhandahåller ytterligare tjänster utöver de som konsumenten begärt, eller tillhandahåller andra artiklar än reservdelar som är nödvändiga för reparation eller underhåll, har konsumenten rätt att frånträda avtalet med avseende på ytterligare tjänster eller föremål;
 9. För ett avtal där föremålet för tjänsten är ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram som levereras i en förseglad förpackning, om förpackningen har öppnats efter leveransen.
 10. Avtal om tillhandahållande av tidningar och tidskrifter, med undantag för abonnemangsavtal.
 11. Ett avtal som ingås vid en offentlig auktion.
 12. Avtal om hyra av en byggnad eller lokal för andra ändamål än bostadsändamål, varutransport, biluthyrning, catering, fritidstjänster, om avtalet anger dag eller period för tillhandahållande av tjänsten.
 13. Avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte har spelats in på ett fysiskt medium, om tillhandahållandet påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke före tidsfristen för att frånträda avtalet och efter att näringsidkaren informerats om förlusten av rätten att frånträda avtalet.

Bilaga 2 - Mall för förklaring om frånträdande av avtalet.docx

Bilaga nr 3 - Mall för klagomålsformulär.docx

Bilaga 4 – Mall för returformulär för produkt.pdf

Bilaga nr 5 - Förlaga till formulär för produktutbyte.pdf

Frivillig

Vagn

Grattis! Din beställning är berättigad till gratis frakt Du är ||Belopp|| bort från fri frakt.
Inga fler produkter tillgängliga för inköp